Skodahome za skřítkem Cimbuříkem na zámek Veltrusy

Projekt Pohádkové Česko podporovaný společností Škoda, přivádí rodiny s dětmi na hrady a zámky, kde na ně čeká skřítek Cimbuřík.

Pohádkové Česko

Před časem jsme Vás informovali i o novém projektu společnosti Škoda, tzv. Pohádkové Česko. Ve stručnosti se jedná o projekt výletů a naučných prohlídek s originálními příběhy a pohádkovými skřítky. Zavítá na hrady, zámky, pěší a cyklistické stezky, naučné stezky a do vybraných horských středisek po celé České republice.

Zámek Veltrusy

K dalšímu výletu za krásami Pohádkového Česka, jsme si vybrali zámek Veltrusy, který se nachází nedaleko Prahy. Vrcholně barokní architektura z počátku 18. století (G. B. Alliprandi) situovaná do přírodně krajinářského parku na břehu líného toku Vltavy. Hladina řeky 11. srpna 2002 začala rychle stoupat a zaplavila dvě ze tří přístupových cest do zámku. O dva dny později už vzaly události rychlý spád – voda protrhla 500m úsek vltavské hráze a zaplavila část parku v podobě říční laguny. Parkem se hnala proudící voda a stále se přibližovala k samotnému zámku. Pod hladinou začaly mizet některé romantické pavilonky.

Záchrana památky

V zoufalé situaci bezprostředně po povodni pomohla armáda a profesionální i dobrovolní hasiči. Podařilo se odvézt naplaveniny, zavézt vzniklou lagunu a odstranit polomy. Dále bylo potřeba vysušit a staticky zajistit budovy, jichž část byla vystavěna z nepálených cihel. Ve Veltrusech začal pracovat odborný tým zahrnující geodety, statiky, architekty, historiky umění a další profese. Následky po povodních jsou stále viditelné, ale již nyní si návštěvníci mohou prohlédnout část zámku, stodolu plnou krásných kočárů nebo vzít kolo a projet se zámeckým parkem.

Razítko skřítka  Cimbuříka

Při zaplacení prohlídky nám bylo na kartičku načteno příslušné množství bodů a malý Tomášek dostal své první razítko skřítka  Cimbuříka do svého skřítkovského pasu. Cestou domů jsme se ještě zastavili na zámku Nelahozeves, který bohužel zatím v Pohádkovém Česku chybí.