59.674 nových stromů pro Českou republiku, díky společnosti ŠKODA AUTO

Projekt společnosti ŠKODA AUTO ‚Za každý prodaný vůz značky ŠKODA v České republice jeden zasazený strom’ má za sebou další úspěšný rok: Včetně závěrečných akcí v Kvasinách, Mladé Boleslavi a v Benátkách nad Jizerou bylo v sedmém ročníku ve vybraných regi

ŠKODA AUTO

Tento rekordní počet odpovídá počtu vozů značky ŠKODA, prodaných v roce 2012 v České republice. Od začátku této akce bylo v celé zemi vysazeno 423.000 stromů.

„Díky naší akci a díky našim rekordním prodejům v roce 2012 bylo letos v České republice vysazeno více stromů než kdykoli předtím. Těší nás, že je díky tomu naše země zase o něco zelenější,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar. „Každý strom přispívá k obnově zeleně v krajině a je symbolem úspěchu značky ŠKODA. Mimořádně potěšující je účast našich zaměstnanců. Projekt je důkazem naší ekologické odpovědnosti,“ dodává Wojnar.

Zaměstnanci společnosti se od počátku akce na výsadbě aktivně podílejí. Pomáhají při vyhledávání vhodných ploch, navrhují oblasti pro výsadbu a přiloží ruku k dílu i při samotné výsadbě. Tato aktivní účast posiluje vztah zaměstnanců k místům, ve kterých žijí a pracují. To bylo od samého počátku důležitým cílem této akce.

Za každý prodaný vůz ŠKODA v České republice jeden zasazený strom

59.674 nových stromů, zasazených v roce 2013, prospěje městům a obcím v celé republice. Většina míst, v nichž byly stromy zasazeny, se nachází v regionech, v nichž společnost ŠKODA AUTO provozuje výrobní závody. Ve spolupráci s dlouholetými partnery jsou přitom každoročně vyhledávána nová místa pro výsadbu. V letošním roce automobilka spolupracovala s celkem 25 obcemi a veřejně prospěšnými organizacemi. Sedm z nich se akce účastnilo poprvé.

Tato ekologická akce je důležitou součástí aktivit v oblasti společenské odpovědnosti české automobilky na domácím trhu. Mezi klíčové oblasti patří sociální, ekologická, kulturní a sportovní. Společenská odpovědnost, zkráceně CSR (Corporate Social Responsibility), je pro společnost ŠKODA AUTO více než pouhým heslem. Cíleně a aktivně se uskutečňuje pomocí četných opatření a projektů: V oblasti péče o děti a mládež podporuje automobilka v ČR vedle Nadace Terezy Maxové také Centrum Paraple a projekt Zdravotní klaun. Navíc se ŠKODA AUTO zasazuje také za bezpečnost silničního provozu a dlouhodobě podporuje akci Cesty městy. Společnost také pomáhá postiženým lidem. Do této oblasti patří podpora Českého paralympijského výboru, stejně jako program ŠKODA Handy, který si vytkl za cíl zlepšení mobility hendikepovaných osob.

ŠKODA AUTO také usiluje o zvýšení atraktivity technického vzdělání na školách a se svým vlastním odborným učilištěm a vysokou školou je jednou z největších vzdělávacích institucí v zemi. ŠKODA AUTO navíc, jako jeden z největších sponzorů, podporuje kulturní akce v České republice. Mezi partnery patří Česká filharmonie, Národní divadlo, Národní technické muzeum. Automobilka dále podporuje vybrané kulturní akce, jako například festival vážné hudby Smetanova Litomyšl a Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Spektrum aktivit společnosti ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti je mimořádně široké, od dopravně-bezpečnostních akcí pro děti, přes podporu zlepšování dopravní infrastruktury, kulturní akce, až po 423.000 vysazených stromů. Za tyto a jim podobné aktivity v okolí závodů ŠKODA AUTO ve Vrchlabí a Rychnově nad Kněžnou/Kvasinách získala ŠKODA AUTO před několika dny mimořádnou cenu v rámci soutěže Město pro byznys.