Řepští hasiči v novém

Nejstarší stopa historie sboru dobrovolných hasičů z Řep zasahuje až ke konci 19. století, kdy řepští občané zatoužili po vyšší ochraně svého hmotného majetku a zatím posledním milníkem historie, je nová budova, kterou předala starostka tuto sobotu dobrov

Řepy

Vesnice Řepy vznikla asi ve 13. Století a k Praze byla připojena v roce 1968. Největší proměnu zažila obec v osmdesátých letech výstavbou sídliště Řepy. Nyní je od roku 2001 zcela samostatný správní obvod Praha 17 s plnou státní správou, kterou Úřad m. č. Praha 17 vykonává pro katastrální území Řepy, Zličín a část Třebonic.

Sbor dobrovolných hasičů Řepy

Sbor dobrovolných hasičů v Řepích má bohatou členskou základnu tvořenou členy všech věkových kategorií mužů a žen. V současné době je veškerá činnost sboru rozdělena rovnoměrně mezi výjezdovou jednotku a sportovní družstva. Členové výjezdové jednotky se zúčastňují pravidelně školení, stáží, námětových cvičení a zásahů v rámci pražského integrovaného systému. Sportovní družstva dětí, žen, mužů a dorostu pravidelně trénují a soutěží v Praze i okolí. Věnujeme se také práci s mládeží, prevenci, údržbě techniky a vybavení.

Rok 2014 se stal pro dobrovolné hasiče z Řep velkým svátkem. Dostali ten nejhezčí vánoční dárek v podobě nové budovy pro výjezdovou jednotku, ale své prostory zde naleznou i sportovní družstva. Nové zázemí dobrovolným hasičům předala starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková spolu s místostarostou Jaroslavem Hájkem. Slavnostního předání se zúčastnila i řada hostů, mezi kterými nechyběli ani zástupci SKODAHOME.cz.

SKODAHOME.cz a hasiči z Řep

Důležitým základem dobrovolných hasičů, je vytvoření co nejširší členské základny začínající u malých dětí. Právě sportovní družstvo těch nejmenších sponzorsky podporuje náš webový portál SKODAHOME.cz. A právě i tyto sportovní družstva získala v nové budově své zázemí.