ŠKODA pdporuje výsadbu stromků pro KRNAP

› ŠKODA AUTO věnovala Správě Krkonošského národního parku (KRNAP) již přes 100 000 sazenic stromků › Zaměstnanci vrchlabského závodu ŠKODA AUTO si vyzkoušeli práci … Continued