Nejprve Vám všem chceme popřát vše nejlepší v novém roce a zároveň Vás seznámit s několika novinkami.

Jistě jste si všichni všimli nového vzhledu stránek. Po nové galerii, která byla první změnou na našich stránkách. Na konci roku pak přišly na řadu i nové klubové stránky. Nejzajímavější změnou je vkládání fotografií do klubové 1167591181sekce každým členem samostatně. S touto částí také přichází pro Vás další změna, a tou jsou roční členské příspěvky, které nám pomohou udělat pořádek v členské základně. Především nám jde o to, abychom měli v klubu pouze skutečné členy, a ne tak zvané mrtvé duše. Co Vás to bude stát a naopak co získáte? Každý bude muset do konce února každého roku zaplatit roční příspěvek 100,-Kč (letos tento termín bude prodloužen o měsíc a to do konce měsíce března). Po zaplacení každý obdrží novou členskou kartičku a další novinkou bude sleva ve výši 100,-Kč na námi každoročně pořádaný sraz SKODAHOME. Platby zasílejte na číslo účtu 189668652/0300 a variabilní symbol je vaše třímístné členské číslo.