S novými rekordními hodnotami tržeb a zisku uzavřela česká automobilka ŠKODA první pololetí 2011.

Dodávky zákazníkům vzrostly o více než 20 %

Tržby od ledna do června vzrostly o více než čtvrtinu (plus 25,7 %) na 5,4 miliard euro. Provozní výsledek ve stejném období o 81,5 % na 412 milionů euro. Dodávky zákazníkům vzrostly o 20,1 % na 454.698 vozů (v uplynulém roce: 378.747 vozů).

Růstová strategie vede ke zvýšení odbytu, tržeb a zisku

„ŠKODA se v prvním pololetí ve všech oblastech vyvíjela vysokým tempem“, říká předseda představenstva společnosti ŠKODA Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland. „Našim zaměstnancům se podařilo přeměnit Růstovou strategii ŠKODA, odstartovanou v uplynulém roce, v působivé prodejní a finanční výsledky. V druhém pololetí a v následujících letech budeme v této strategii důsledně pokračovat. S jasným cílem zvýšit celosvětové prodeje do roku 2018 na minimálně 1,5 milionu vozů.“ Za tímto účelem chce podnik rychle posilovat svou pozici na mezinárodních trzích a rozšiřovat modelovou paletu. „Již na konci roku 2011 se naše produktová ofenzíva rozjede zavedením městského vozu značky ŠKODA“, říká Vahland.

Modelová ofenzíva ŠKODA před startem

Člen představenstva společnosti ŠKODA a.s. za oblast ekonomie Winfried Krause říká: „ŠKODA v prvním pololetí 2011 dále posílila svou finanční základu a celosvětovou konkurenceschopnost. Přispěly k tomu podstatně zvýšený odbyt a vylepšený modelový mix. ŠKODA a.s. tak disponuje solidní finanční základnou pro další růst v příštích letech.“

Tržby a provozní výsledek dosáhly nových rekordních hodnot

Tržby české automobilky vzrostly celkem o 25,7 % na 5,4 miliard euro (v uplynulém roce 4,3 miliardy euro). Současně se provozní výsledek oproti uplynulému roku zvýšilo 81,5 % a dosáhl hodnoty 412 milionů euro (v uplynulém roce: 227 milionů euro). Výsledek před zdaněním činil 388 milionů euro, což oproti prvnímu pololetí 2010 představuje zlepšení o 81,3 %. Čistá likvidita se v prvních šesti měsících zlepšila na hodnotu 2,0 miliardy euro (1,6 miliardy euro k 31.12.2010).

ŠKODA a.s. i nadále investuje do budoucnosti. Investice se zvýšily na 118 milionů euro. Tyto prostředky byly využity na přípravu modelové ofenzívy a na rozšíření kapacity výrobních závodů v České republice.