ŠKODA pokračuje s náborem nových pracovníků. Během září a začátkem října nastoupilo do firmy celkem 357 zaměstnanců.ŠKODA aktuálně nabízí přes 70 pozic specialistů a technických pracovníků

V září opět rekordní počty nových zaměstnanců

Během září a počátkem října do firmy ŠKODA nastoupilo 176 THZ pracovníků a 181 zaměstnanců dělnických profesí. Aktuálně firma obsazuje pozice v oblasti technického vývoje, produkt managementu, vedení zahraničních projektů, prodeji a marketingu či v konstrukci vozů a projektování nářadí, úseku řízení kvality, ale i právníky – specialisty governance, risk & compliance.

Několik stovek nových pracovních míst

„ŠKODA nabízí v rámci Růstové strategie životní příležitost jak pro čerstvé absolventy, tak i experty s praxí. Uchazeči mají příležitost k dalšímu růstu, čeká je práce v perspektivní firmě se silným zázemím, ambiciózní projekty a špičkové technologie“, řekl Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA odpovědný za řízení lidských zdrojů. „V letošním roce jsme vytvořili několik stovek nových pracovních míst, které přímo souvisí s novými produkty a rozvojem firmy v České republice i zahraničí.“

Investice do jazykové vybavenosti zaměstnanců

ŠKODA dlouhodobě investuje do dalšího rozvoje svých zaměstnanců a poskytuje jim také širokou škálu benefitů. Investice do jazykové vybavenosti zaměstnanců dokládá přes 4.000 absolventů jazykových kurzů od začátku roku (nárůst o 30% oproti 2010).

ŠKODA zaměstnávala celosvětově 24.700 pracovníků

Uchazeči o práci ve firmě ŠKODA mají příležitost k dalšímu růstu, čeká je práce v perspektivní společnosti se silným zázemím, ambiciózní projekty a špičkové technologie. Ke 30.6. 2011 ŠKODA zaměstnávala celosvětově 24.700 pracovníků (bez agenturního personálu). Ve firmě ŠKODA pracuje celkem 34 národností. Průměrná mzda tarifních zaměstnanců ve firmě ŠKODA byla loni 32.000 korun, průměrný dělnický plat činil 28.200 korun.