ŠKODA zahájila sedmý ročník akce ‚Za každé prodané auto v České republice jeden zasazený strom’. V sobotu 20. dubna byly vysazeny první letošní sazeničky. Celkem bude s pomocí společnosti ŠKODA v letošním roce vysázeno 59.674 nových stromků ve vybraných r

ŠKODA AUTO Česká republika

Ekologický projekt společnosti ŠKODA běží už od roku 2007, přičemž dosud bylo vysázeno celkem přes 363.600 nových stromků. Do konce letošní akce vzroste tento počet na více než 423.000 mladých stromků. Při hledání vhodných ploch, ale i při samotné výstavbě přiloží ruku k dílu také zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO.

„Tato ekologická iniciativa je v každém ohledu skvělá věc,“ říká Petr Pečenka, ředitel společnosti ŠKODA AUTO Česká republika. „Každý jednotlivý nově vysazený strom je viditelným důkazem péče o životní prostředí a symbolem úspěchu značky, do výsadby stromků aktivně zapojujeme i naše zaměstnance. V neposlední řadě je to poděkování zákazníkům v naší vlasti a ukázka toho, že aktivně žijeme ekologickou a sociální odpovědností,“ říká Pečenka.

Spolupráce se zaměstnanci společnosti ŠKODA

Zaměstnanci společnosti ŠKODA hrají v rámci projektu důležitou roli: Aktivně se podílejí na vyhledávání vhodných ploch, navrhují areály výsadby a pomáhají při samotném vysazování. Tato angažovanost posiluje také vztahy zaměstnanců k místům, kde žijí a pracují, což je od počátku důležitý cíl této akce.

ŠKODA chce ochránit oblasti ohrožené vodní nebo větrnou erozí

U konkrétních opatření se mimo jiné jedná i o to, ochránit oblasti ohrožené vodní nebo větrnou erozí. Na programu je také zalesnění ploch dosud ležících ladem. To bylo také účelem prvních výsadbových akcí roku 2013 v obcích Čistá a Dobrovice.

59.674 sazenic, které budou v letošním roce s podporou společnosti ŠKODA vysazeny, prospějí regionům v celé České republice, těžiště přitom leží v oblastech, ve kterých ŠKODA provozuje výrobní závody. Ve spolupráci s dlouholetými partnery se každoročně vyhledávají také nové lokality. V roce 2012 spolupracovala ŠKODA s celkem 21 obcemi a veřejně prospěšnými organizacemi, 13 z nich se akce účastnilo poprvé.