ŠKODA AUTO je hlavním partnerem nového portálu ‚Bezpečné cesty’, který se zaměřuje na dopravní bezpečnost. Internetové stránky www.bezpecnecesty.cz názorně informují o bezpečnostních tématech a radí, jak se správně chovat v silničním provozu. Cílem je zle

ŠKODA AUTO

ŠKODA přispívá konkrétními poznatky a odbornými znalostmi z vlastního výzkumu dopravní bezpečnosti, poskytuje odbornou podporu a názorné materiály v podobě textů a filmů. Druhým hlavním partnerem této iniciativy je vedle společnosti ŠKODA AUTO také Ředitelství služby dopravní policie.

Bezpečné cesty

Podpora portálu ‚Bezpečné cesty’ je další potvrzením zodpovědného přístupu ke společenské odpovědnosti automobilky ŠKODA AUTO. Jako největší průmyslový podnik v České republice přijímá ŠKODA AUTO odpovědnost v mnoha směrech. Automobilka se v oblasti společenské odpovědnosti soustřeďuje na čtyři základní pilíře: bezpečnost silničního provozu, technické vzdělání, podpora dětí a bezbariérová mobilita.

Jako hlavní partner podporuje ŠKODA AUTO nový dopravně-bezpečnostní portál zejména odbornými expertízami a informacemi. Automobilka je na poli výzkumu dopravní bezpečnosti aktivní již řadu let. Z analýz příčin a průběhu nehod přichází neustále nové poznatky o správném chování v silničním provozu, s nimiž server www.bezpecnecesty.cz uživatele názorně seznamuje.

„S našimi poznatky můžeme na konkrétních příkladech ukázat, že správné chování a správné využívání bezpečnostních systémů vozu zachraňuje životy,“ říká Petr Kraus, vedoucí oddělení bezpečnosti vozu. Uživatelé získají užitečné rady, jak nehodám zabránit nebo jak zmírnit jejich dopady. Důsledky chování řidičů mimo jiné ukazují i záznamy reálných bariérových testů.

Portál tuto tématiku vysvětluje názorně, mimo jiné i za pomoci filmů, fotografií a kreseb. Návštěvníci mohou obsah stránek také aktivně ovlivnit, například vlastními návrhy na zlepšení situací, ovlivňujících bezpečnost provozu. O návrzích pak mohou všichni návštěvníci stránek hlasovat.

Důraz je kladen také na podrobné a snadno srozumitelné vysvětlení bezpečnostních témat a důležitých pojmů z oblasti bezpečnosti silničního provozu. Portál také nabízí informace o aktuální situaci v silničním provozu, funkci mapy a kalendář aktuálních akcí, týkajících se automobilů a bezpečnosti.

Cesty městy

Téma bezpečnosti silničního provozu je jedním ze čtyř pilířů CSR-strategie společnosti ŠKODA AUTO. Automobilka již několik let podporuje řadu projektů v celé České republice. Internetový vzdělávací program ‚ŠKODA hrou’ hravou formou nabádá děti ke správnému chování v silničním provozu. Celostátní soutěž ‚Cesty městy’ s podporou společnosti ŠKODA AUTO již deset let oceňuje nejlepší opatření, zvyšující bezpečnost silničního provozu v českých městech a obcích.

Bezpečně v autě

Ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému České republiky zorganizovala automobilka v roce 2013 informační akce ‚Bezpečně v autě’ a ‚Dny dopravní bezpečnosti’. V regionech, v nichž se nachází výrobní závody značky ŠKODA, podpořila společnost jen v loňském roce prostřednictvím grantových řízení deset dalších regionálních projektu pro zlepšení bezpečnosti. Automobilka se intenzivně angažuje také v oblasti výzkumu dopravní bezpečnosti.