Moderní výroba přímo řazených převodovek (DQ 200) v závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí dostává inteligentního pomocníka: Zaměstnance podporuje při výrobní operaci ‚zakládání pístu řazení’ inovativní robot lehké konstrukce. Zaměstnanci a roboti tak řeší poprvé ve výrobě ve ŠKODA AUTO vysoce citlivé úkoly společně ve spolupráci člověka a stroje.

Zakládání pístu řazení podporované novým kooperujícím robotem je jedním z nejcitlivějších úkolů ve výrobě převodovek. S pomocí lehkého robota KUKA LBR iiwa (Intelligent Industrial Work Assistant) mohou nyní zaměstnanci ve Vrchlabí provádět tuto výrobní operaci ještě přesněji a bezpečněji. Díky jeho technické citlivosti a nízké vlastní hmotnosti pouhých 23,9 kg je možné robota LBR přesně a flexibilně ovládat.

„Nový lehký robot je smysluplná a užitečná inovace pro naši výrobu převodovek ve Vrchlabí,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky. „Díky robotovi je složitá výrobní operace pro naše zaměstnance podstatně jednodušší a bezpečnější. Digitalizace výroby dále pokračuje. Nasazením robota s lehkou konstrukcí je náš výrobní závod ve Vrchlabí zase o něco více zasíťovaný,“ doplňuje Oeljeklaus.

Díky vysoce citlivým senzorům, na každé z jeho sedmi os, zakládá robot písty řazení
s nejvyšší přesností. Senzory přitom registrují případný kontakt se zaměstnancem. Tím je stále zajišťována jeho bezpečnost.

Zavedení nového robota s lehkou konstrukcí probíhá v rámci kontinuální modernizace závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. Od roku 2012 zde firma vyrábí inovativní sedmistupňovou přímo řazenou převodovku DQ 200 pro vozy ŠKODA i modely dalších koncernových značek. Pro lokální výrobu DSG dosud ŠKODA AUTO společně s koncernem Volkswagen investovala kolem 220 milionů Euro.

Díky citlivým senzorům, na každé z jeho celkem sedmi os, zakládá robot písty řazení rychlostí s největší přesností. Senzory přitom registrují případný kontakt se zaměstnancem. Tím je stále zajišťována jeho bezpečnost.

Nyní ŠKODA dále rozšiřuje výrobní kapacity závodu. Do března 2016 vzroste denní objem výroby převodovek DQ 200 z 1 500 až na 2 000 kusů. ŠKODA AUTO do tohoto záměru investuje 25 milionů Euro. Výrobní kapacita byla již v roce 2014 zvýšena z 1 000 na 1 500 převodovek DSG denně.

Doposud bylo v závodě vyrobeno celkem kolem 910 000 převodovek DQ 200. Ve výrobě převodovek ve Vrchlabí je zaměstnáno přibližně 1 000 zaměstnanců. ŠKODA AUTO je tak jedním z největších a nejdůležitějších zaměstnavatelů v regionu.