› Zdravotní klauni navštěvují děti v nemocnicích a klienty v domovech seniorů, kde léčí smíchem; v roce 2015 uspořádali 3681 klauniád
› ŠKODA AUTO podpořila projekt Zdravotní klaun částkou 400 000 Kč a zapůjčila čtyři vozy pro potřeby organizace
› Projekt je součástí rozsáhlé společenské angažovanosti společnosti ŠKODA AUTO

Zdravotní klaun

Podpora dětí je těžištěm rozsáhlé společenské angažovanosti společnosti ŠKODA AUTO. Její důležitou součástí je už čtrnáct let také projekt ‚Zdravotní klaun’. V jeho rámci navštěvují speciálně vyškolení a certifikovaní zdravotní klauni děti, hospitalizované v 64 českých nemocnicích a pomáhají jim úsměvem překonat nelehké období. Projekt se přitom úspěšně rozšířil i o návštěvy klientů v sedmi domovech seniorů, pro které jsou klauniády vítaným zpestřením.

ŠKODA AUTO je dlouhodobým a stabilním partnerem neziskové organizace Zdravotní klaun, a to již od roku 2002. Také letos tento záslužný program podpořila finančně i zapůjčením čtyř vozidel. Ta ročně na cestách za malými pacienty najezdí desítky tisíc kilometrů, a tak opět nadešel čas na jejich pravidelnou obměnu. Při předání nových vozů ŠKODA OCTAVIA v Mladé Boleslavi převzala ředitelka organizace Zdravotní klaun Kateřina Slámová Kubešová také symbolický šek na 400 000 Kč.
skoda-zdravotni_klaun-03
„Společenská odpovědnost má v naší firemní politice své pevné místo a konkrétně v oblasti péče o děti jsem přesvědčen o tom, že pomáháme opravdu na správném místě. Kdykoli potkáte vozy ŠKODA s logy projektu Zdravotní klaun, víte, že jedou léčit smíchem a podpořit ty, kteří to opravdu potřebují. Ať už se jedná o dětské pacienty bojující s nemocí, anebo seniory,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

„V letošním roce slaví organizace Zdravotní klaun již 15. narozeniny, z toho 14 let stojí ŠKODA AUTO spolehlivě po našem boku,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun Kateřina Slámová Kubešová a dodává: „Pravidelná podpora jakou nám přináší ŠKODA AUTO je pro nás nedocenitelná z hlediska stability. Právě díky pravidelné podpoře si totiž můžeme dovolit plánovat a růst. A slovo růst v naší organizaci znamená přinášet smích do stále většího počtu nemocnic a domovů pro seniory.“

ŠKODA AUTO vedle finančního příspěvku poskytuje organizaci ‚Zdravotní klaun’ čtyři vozy, kterými klauni jezdí na své návštěvy. V rámci projektu nyní pracuje 86 speciálně proškolených zdravotních klaunů, kteří navštěvují děti v celkem 64 nemocnicích a 7 domovech pro seniory po celé České republice. Zejména u dlouhodobě hospitalizovaných dětí s vážnější diagnózou je takové rozptýlení a zlepšení nálady velmi vítaným doplňkem léčby. Cílem pravidelných návštěv je pacienta myšlenkově oddělit od jeho nemoci. Nejen děti, ale i jejich rodiče, zdravotní sestřičky či lékaři bývají vtaženi do netradiční lékařské vizity, na jejímž konci je atmosféra na oddělení mnohem veselejší a optimističtější. V roce 2008 byl program rozšířen i na domovy seniorů. Jen v letošním roce proběhne minimálně 3700 klauniád pro více než 70.000 dětí a seniorů.skoda-zdravotni_klaun-01

Organizace Zdravotní klaun je partnerem renomovaných sdružení RED NOSES International a European Federation of Hospital Clowning Organizations, a ke svému publiku míří s výmluvně nazvanými programy Cirkus Paciento, Projekt Kutálka, Koš plný humoru či Přezůvky máme! Příspěvek společnosti ŠKODA AUTO pomohl nastartovat i unikátní program ‚NOS!’ (Na Operační Sál!), kdy děti, které čeká operace, klauni doprovázejí celým předoperačním procesem, odvezou je až téměř na operační sál, a následně se malým pacientům věnují i bezprostředně po operačním výkonu.

Podpora dětí v různých podobách je součástí rozsáhlé společenské angažovanosti společnosti ŠKODA AUTO. Automobilka zaměřila svou CSR-strategii na čtyři priority, k nimž vedle podpory dětí patří i dopravní bezpečnost, technické vzdělávání a bezbariérová mobilita. K tomu je nutno přičíst i výraznou ekologickou angažovanost a aktivní podporu regionů, v nichž se nachází výrobní závody ŠKODA AUTO.