Jak jistě víte Volkswagen není jen samotné VW, ale jedná se o koncern, který pod svými křídly schraňuje celou plejádu značek, Škoda Auto a Seatu nevyjímaje. Koncern chce nyní nastolit novou politiku, která přinese daleko větší rozdíly mezi těmito jednotlivými značkami.

Automobilka Volkswagen má pro Evropský trh tří nejsilnější hráče a to samotný Volkswagen, Seat a Škodu. A právě tyto tři značky mají ledacos společného a tomu chce udělat Volkswagen přítrž. Je to z toho důvodu, aby se omezilo překrývání a potlačilo napětí v rámci skupiny. To prohlásil generální ředitel Matthias Müller. Vedení automobilky proto plánuje vytyčit nové zaměření pro masové značky VW, Škoda a Seat na evropském trhu na základě 14 zákaznických skupin.

“Nejdůležitější výzvou je (dosažení) perfektního pokrytí trhu s jasnými územími pro značky,” řekl Müller na strategickém setkání s asi 400 manažery ve Wolfsburgu. “Musíme být nyní lépe schopni využít spolupráce, kterou naše jedinečná aliance značek nabízí, než jsme dělali doposud.”

Takovýto krok by mohl pomoci uklidnit vztahy mezi značkami. Nejvíce vyostřený vztah je mezi Německem a Škodou. Manažeři z Německa spolu s odbory se snaží omezit konkurenci značky Škoda a chtějí přesunout část její výroby ven z Čech a chtějí, aby Škoda platila více za sdílené technologie. To vyvolalo prudkou reakci v samotné Škodovce, a tuto situaci musel řešit premiér Bohuslav Sobotka, který se sešel s vedením Škody.

Postavení značek je dle Müllera velice citlivým tématem. “Samozřejmě je někdy extrémní výzvou řídit tento tanker a vybalancovat (různé) zájmy,”. Dalším krokem tak bude snaha o větší rozlišení mezi prémiovými značkami a rozlišení strategie do dalších regionů. Konkrétnější informace však bohužel od Müllera nemáme.