Uber je přepravní služba a tak je povinna žádat o licence a povolení podle příslušných zákonů zemí Evropské Unie. Takto zní verdikt Soudního dvoru EU, který jím amerického poskytovatele přepravních služeb postavil na úroveň běžné taxislužby.

Firma sdělila, že toto vyjádření nenaruší způsob, jakým své služby nabízí. Podle expertů by ovšem mohl tento rozsudek mít daleko větší dopad na sdílenou ekonomiku.

Soudní dvůr EU reagoval na podnět obchodního soudu v Barceloně, který projednává žalobu profesní organizace sdružující řidiče taxislužeb v Barceloně proti Uberu. Barcelonský soud má za to, že pro vyřešení tohoto sporu je nezbytný výklad unijního práva.

Podle zdůvodnění Soudního dvoru EU musí být zprostředkovatelská služby, kterou nabízí Uber, tedy propojení pasažérů a neprofesionálních řidičů, kteří používají vlastní vůz za úplatu, prostřednictvím chytrého telefonu, považována za službu v oblasti poskytování dopravy ve smyslu unijního práva. Z toho tedy vyplývá, že podnik, který takovouto službu poskytuje je povinen řídit se pravidly a zákony jednotlivých členských států, které tyto služby regulují.

„Soudní dvůr EU svým rozhodnutím potvrzuje náš názor, že dopravci používající aplikaci Uber a podobné aplikace spadají pod taxislužbu a musejí na to mít licenci. Na druhou stranu nemůžeme moderní služby zakazovat a vracet se zpátky do minulého století. Pracujeme proto na návrhu, kdy alternativní možností k taxametrům bude mobilní aplikace,“ vyjadřuje se k rozhodnutí Soudního dvora český ministr dopravy Dan Ťok.

Firma se k celému problému vyjádřila slovy, že bude i nadále pokračovat v dialogu s městy napříč Evropou a připoměla, že podle jejího nového šéfa je vhodné služby jako je Uber regulovat. Kvůli právním problémům se Uber po celé Evropě musel zrušit službu UberPop, kdy pasažéry přepravovaly soukromé osoby.