Tendence nenávidět EU z jakéhokoliv důvodu se u některých lidí neustále stupňují. Tyto chytré mozky pak mají například problém i s tím, že se logo EU objevuje i na SPZ jejich automobilu a proto jej přeškrtávají. Tím si však mohou vykoledovat i úplný zákaz řízení.

EU ne!

Ať už s institucí EU souhlasíte či nikoliv, pokud budete na své SPZ nosit její logo přeškrtnuté můžete si zadělávat na pořádný problém. Ačkoliv u nás platí právě na vyjádření svobodného politického názoru, rozhodně neplatí, že si každý může dělat cokoliv se mu zlíbí.

A právě úprava SPZ přelepením či přeškrtnutím loga EU patří mezi projevy, které jsou hodnoceny jako nezákonné. Registrační značka má totiž zákonem přesně definovanou podobu. Pokud jí někdo změní, dopouští se vlastně porušení zákona a taková značka je v tu chvíli neplatná. Proto je ze strany úřadů a policie na takto upravenou značku pohlíženo stejně jako kdyby na automobilu žádná nebyla. A právě za to řidiči hrozí i zákaz řízení od šesti měsíců, až po dobu jednoho roku.

Nebuďte hloupí

Sami policisté však přiznávají, že podobný přestupek se řeší spíše domluvou. Policisté se spíše snaží vysvětlit řidičům to, že SPZ je stále majetkem státu a i proto s ní nemohou nakládat tak, jak sami uznají za vhodné.

Zajímavostí je, že samolepky s přeškrtnutým logem EU dokonce dávala k dispozici na svém e-shopu i jedna z politických stran. Po velké kritice však naštěstí tento ilegální produkt stáhla. Dbejte tedy na to, aby byla vaše SPZ vždy dobře čitelná a aby vypadala tak, jak skutečně má vypadat. Vyhnete se tím zbytečným problémům a případným pokutám a zákazům řízení.