Občas se stane, že automobil začne vydávat podivné zvuky, které vycházejí bůh ví odkud a je potřeba servisní zásah. Dřívější jednodušší technika vozů umožňovala některým na první dobrou podle zvuku poznat, kde je problém. Komplexnost dnešních vozidel však toto ztěžuje a proto je tu aplikace Soun Analyzer od Škodovky.

Pověz co tě trápí?

Ta pracuje se sofistikovanou umělou inteligenci, která dokáže poměrně přesně posoudit technický stav vozu a míru opotřebení dílů s případně upozornit na nutné servisní zásahy. To by mělo v konečném důsledku vést k vyšší spokojenosti zákazníků, díky rychlejší opravě jejich vozu.

K analýze zvuku vydávaného vozidlem využívá různé specifické parametry vozu a analyzuje profil využití automobilu. Zní to trochu komplikovaně, ovšem v praxi mechanik pouze nahraje zvuk automobilu do aplikace, zadá pár údajů a vše ostatní již udělá software.

Ten pomocí algoritmů vyhledá nesrovnalosti a následně poskytne přesný popis zdroje zvuku. Aktuálně je tímto způsobem chopen rozpoznat až deset vzorů s přesností přes 90 procent. Přitom se jedná o komplexní konstrukční celky jako je systém řízení, kompresor klimatizace, či dvouspojková převodovka DSG. Vývojové centrum Škoda Auto však pracuje na rozpoznávání i dalších akustických vzorů.

Základem celého fungování je algoritmus neuronových sítí, který audiozáznam nejdříve převede na spektrogram a zobrazí akustické signály v grafické formě Umělá inteligence následně porovná toto zobrazení s již uloženými hodnotami a odhalí veškeré odchylky. Podle především definovaných modelů následně upozorní na potřebu údržby či opravy vozu.

Testování této novinky probíhá již přes rok ve 14 zemích světa, mezi kterými nechybí ani Česká republika. Pilotního programu se celkem zúčastnilo 245 dealerů, kteří poskytováním audiozáznamu přispívají k učení softwaru a dalšímu vývoji celého programu.