Během valení pneumatik po asfaltu dochází ke tření, potažmo oddělování mikročástic pryže od pneumatiky. Tyto částice neulpívají jen na asfaltovém povrchu, ale také se uvolňují do vzduchu a představují nejen pro člověka vážné zdravotní riziko. Proto se na tento problém rozhodlo podívat několik studentů, kteří vyvinuli velice jednoduché, ale funkční řešení.

Neviditelný problém

Mikroplasty, které při jízdě automobilem vznikají jsou opravdu velkým problémem. Jedná se hned o druhý největší zdroj mikroplastů, které se dostávají do vzduchu, který dýcháme, dále do vodních toků, ale také do jídla které jíme. Proto již nyní někteří tento problém přirovnávají k samotným emisím, které produkují spalovací vozy. Mikroplasty se z pneumatik uvolňují pokaždé, když brzdíme, zatáčíme, nebo přidáváme plyn.

Na tuto nepříjemnost si posvítili studenti, kteří vyvinu systém pro zachytávání těchto částeček, což přispívá k ochraně životního prostředí. Studenti zjistili, že guma, která se od pneumatik odděluje má pozitivní náboj. Proto byl vyvinut difusor, který obsahuje elektrostatické desky, jenž tyto částice přitahují.

Proto se tuto nepříjemnost rozhodli řešit studenti, kteří přišli na velice jednoduchý a elegantní způsob, jak mikroplasty z pneumatik zachytávat. Zjistili totiž, že tyto částice mají pozitivní náboj. Proto vyvinuli jakýsi kolektor s elektrostatickými destičkami, které tyto částice přitahují.

Zařízení přitom lze bez větších problémů napájet ze současných alternátorů automobilu. Zařízení je nutné instalovat na všechna kola, a proto se musí během zatáčení přizpůsobovat natáčení kol. Částice, které ulpívají na destičkách lze pak velmi jednoduše vyčistit během servisu. Tým navíc hledá cestu, jak materiál opět využít, třeba opět pro výrobu pneumatik.

Projekt aktuálně boduje o umístění v soutěži Dyson Awards a to je skvělým důkazem toho, že se rozhodně nejedná jen o nefungující nápad. Již brzy bychom tak mohli mít na voze další součástku, která bude podobně důležitá, například jako filtr pevných částic.