Ihned po nástupu do své funkce se americký prezident rozhodl učinit několik důležitých rozhodnutí, mezi kterými jsou i ta myslící na životní prostředí. Sem patří také rozhodnutí obměnit kompletně celou federální flotilu elektrickými vozy z domácí produkce.

645 tisíc vozů

Tato novinka by se měla týkat přibližně 645 tisíc automobilů, přičemž 245 tisíc z nich jsou civilní vozy, 173 tisíc vozy sloužící pro vojenské účely a zbytek, tedy asi 225 tisíc vozidel spadá so sektoru poštovních služeb. Biden během kampaně často hovořil o americkém automobilovém průmyslu, a proto není podobné prohlášení tak nečekané. Je ovšem otázkou, do jaké míry se jedná o pevné rozhodnutí a co jsou jen dozvuky kampaně.

Prohlášení se totiž neopírá o žádnou časovou osu, podle které by se měla obměna řídit, ani nebyly zveřejněny žádné další podrobnější informace týkající se tohoto plánu. Je ovšem jasné, že ke změnám nedojde hned.

V některých případech by totiž okamžitá výměna ani nedávala smysl a jednalo by se o velice nákladné rozhodnutí. Především specializovaná vozidla navíc budou vyžadovat další vývoj, aby byla veškerá jejich technika kompatibilní s elektrickým pohonem. Z dlouhodobého hlediska by ovšem podobné rozhodnutí mělo vést k úspoře náklad nákladů na pohonné hmoty a také na údržbu vozidel a to především u těch často využívaných

Velký potenciál elektrifikace nabízí u poštovních vozů, které jsou zastaralé a vzhledem k tomu, že se pohybují na pravidelných a kratších trasách, dávala by jejich implementace smysl.

Bidenovo rozhodnutí následuje několik dalších environmentálně uvědomělých rozhodnutí, které učinil krátce po převzetí své nové funkce. Spojené stát navrátil k Pařížské dohodě a zrušil povolení pro stavbu ropovodu Keystone XL. Zároveň jmenoval do funkce tým klimatických politických expertů, který má za úkol obnovit klimatickou reputaci spojených států ve světě.