Koncern Volkswagen přijal zprávy o válce na Ukrajině s velkými obavami a zděšením. Nadále doufáme v rychlé zastavení vojenských akcí a v návrat k diplomacii. Jsme přesvědčeni, že k udržitelnému řešení konfliktu může dojít pouze na základě mezinárodního práva.

Na pozadí ruského útoku na Ukrajinu a jeho následků se představenstvo koncernu Volkswagen rozhodlo až do odvolání zastavit výrobu vozidel v Rusku. Toto rozhodnutí se vztahuje na ruské výrobní závody v Kaluze a Nižném Novgorodu. S okamžitou platností jsme rovněž zastavili export vozů do Ruska.

Pozastavením obchodních aktivit v Rusku reaguje představenstvo koncernu Volkswagen na celkovou situaci, která se vyznačuje značnou nejistotou a rozvratem.

Pomoc Ukrajině

Koncern Volkswagen se aktivně zapojil do poskytování humanitární pomoci: představenstvo společnosti poskytlo jeden milion eur na mimořádnou pomoc UNO-Flüchtlingshilfe, německé partnerské agentuře Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Celková pomoc při mimořádných událostech, kterou koncern poskytl na pomoc lidem postiženým válkou, činila v polovině roku 2022 přibližně 3,5 milionu eur, ale to je jen začátek a my v našem úsilí pokračujeme.

Kromě této podpory poskytla Škoda Auto další humanitární pomoc ve spolupráci se svým sociálním partnerem, Odbory KOVO a Nadačním fondem Škoda Auto.

V reakci na kritickou situaci na Ukrajině uvolnila automobilka více než 20 milionů korun.

Pomoc Ukrajině byla zaměřena na několik oblastí:
A) Pomoc Ukrajině
B) Pomoc zaměstnancům a rodinám
C) Pomoc regionům, kde Škoda Auto působí a kde jsou přijímáni uprchlíci.

A) Pomoc Ukrajině

● Přímá finanční podpora byla zaslána nemocnici Tjačiv a prostřednictvím aktivit nadace Člověk v tísni. Rychlá materiální pomoc a logistická podpora Ukrajině byla poskytnuta ve spolupráci s partnerským závodem Eurocar v Solomonově, kde bylo zřízeno uprchlické centrum. Škoda Auto přepravila přibližně 20 kamionů plných vybavení darovaného veřejností, zaměstnanci a koncernem (např. VW Components přispěla do Solomonova dvěma kamiony humanitární pomoci).

B) Pomoc ukrajinským zaměstnancům a jejich rodinám

● Pro zlepšení situace zaměstnanců a jejich rodin byla zřízena infolinka, rodinám byla zajištěna doprava od hranic a ubytování v ubytovacích zařízeních společnosti. Byla jim také poskytnuta podpora při integraci prostřednictvím odborných školení, volnočasových a komunitních aktivit (např. Ukliďme Česko).

● Škoda Auto uspořádala pro Ukrajince akci Career Day. Cílem tohoto pilotního projektu je poskytnout uchazečům o zaměstnání podporu a poradenství, které jim zajistí co nejlepší uplatnění na trhu práce. Mimo jiné pomáhá uchazečkám s tvorbou životopisu a hledáním vhodné pozice. Během pětidenní akce Career Days a následných konzultací bylo podpořeno více než 200 uchazeček o zaměstnání.

C) Pomoc regionům, v nichž působí Škoda

● Na zvládnutí přílivu ukrajinských uprchlíků na Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku byla poskytnuta okamžitá finanční pomoc ve výši 2 milionů Kč.

● Další okamžitá pomoc spočívala v materiální podpoře uprchlických center, poskytnutí více než 1 500 hotových jídel, ubytování v ubytovacích zařízeních společnosti, vyčlenění prostor pro ukrajinskou mateřskou školu v MB a poskytnutí vlastních zaměstnanců (např. pedagogická podpora na základních školách).

● Společnost si uvědomuje, že se nejedná o dočasnou situaci, a proto se zaměřila na podporu integrace ukrajinských uprchlíků – podporuje péči o duševní zdraví (“Linka bezpečí”), integraci žen a dívek (např. kurzy IT a digitální gramotnosti), organizuje dobrovolnické a komunitní aktivity, vzdělávací aktivity ve spolupráci se ŠAVŠ a Škoda Academy (pořádání letních táborů pro děti a mládež ve věku 6-15 let s různými aktivitami, výlety a hrami, podpora komunikace v českém jazyce a také kurzy českého jazyka pro ukrajinské studenty, dospělé a zdravotníky).

● Díky zaměstnanecké kampani organizované Odborovým svazem KOVO, příspěvkům společnosti Škoda Auto a Nadaci zaměstnanců VW (VW Belegschaftsstiftung) byla prostřednictvím Nadace ŠA zahájena sbírka na zapojení uprchlíků do občanského života a volnočasových aktivit ve všech třech regionech, v nichž Škoda Auto působí (tj. Mladá Boleslav, Rychnov a Vrchlabí). Podpora byla zaměřena především na zvýšení vzdělávacích kapacit (např. zvýšení dostupnosti pedagogických pracovníků, asistentů pedagoga a psychologů), dále na zlepšení vybavení mateřských a základních škol a na poskytování podpory v oblasti duševního zdraví. Cílem finančních výzev Nadace ŠA tedy bylo napomoci soudržnosti celého regionu a vyplnit případné mezery, které nebyly pokryty z veřejných zdrojů.

● Celkem 25 projektů tak získalo více než 5,4 milionu korun a bylo podpořeno více než 1 250 dětských a dospělých uprchlíků. Většina projektů měla zásadní přínos pro celou komunitu.

● Příkladem osvědčeného projektu na integraci a podporu komunity a soudržnosti regionu bylo zřízení “Ukrajinské školy – KOLIBA” v Mladé Boleslavi ve spolupráci s městem MB, Odborovým svazem KOVO MB a nadací Šance dětem.
     ○ Kurzů se zúčastnilo více než 2 060 osob v 35 třídách po celém městě. Proběhly kurzy českého jazyka pro všechny věkové skupiny dětí i dospělých, integrační kurzy a odborné semináře pro zdravotníky. Díky překonání jazykové bariéry se tyto děti úspěšně zapsaly do smíšených škol, což rovněž usnadňuje jejich integraci.