Budoucnost automobilům velí, aby byly navzájem mezi sebou více a více sdílnější. Platí to tak alespoň u Volkswagenu, který momentálně pracuje na síti vzájemně propojující všechny vozy této značky, což má navýšit bezpečnost cestujících. Novinka by se měla poprvé ukázat již za dva roky.

Informovat o komplikacích na silnicích se dnes snaží především mobilní aplikace a chytré navigace uvnitř automobilů. Ty jsou většinou na pojeny na internet, odkud čerpají informace, ovšem ty nemusí být vždy aktualizované, nemusí se zde ukázat dostatečně rychle, popřípadě tu nemusí být vůbec. Ovšem nemělo by trvat dlouho a tento ne příliš funkční systém nahradí systém zcela jiný. Ten bude sbírat informace přímo od automobilů, které se pohybují po silnicích s námi.

Tato nová technologie, která umožní automobilům vzájemnou komunikaci a to jak Car-to-Car, tedy komunikaci mezi jednotlivými vozy, bez ohledu na výrobce, tak také Car-to-X, tedy komunikaci mezi automobilem a dopravní infrastrukturou, se nazývá pWLAN a poprvé by se měla představit u automobilů značky Volkswagen. Automobilka by jí měla do svých nových vozů zavést již v roce 2019 a bude vycházet ze standardu IEEE 802. 11p.  Právě tento standard byl u automobilů zaveden důvodu přímé komunikace za účelem vyměňování informací mezi vozy během okamžiku. Dalo by se tak říci, že automobily uvidí to, co vy ještě vůbec vidět nemůžete, protože budou snímat i okolí vozidel vzdálených až stovky metrů.

Frekvence bude určena výhradně pro vozy a informace nebudou nikde zaznamenávány. Pro řidiče to bude znamenat neustále aktuální informace o dopravních rizicích, což velice zpříjemní veškeré cestování a hlavně ušetří čas. Navíc čím více bude systém využíván, tím větší bude jeho efektivita. Budou jej využívat také záchranné složky a tak budete mít skutečně nejlepší přehled hned z první ruky.