Škoda Auto získala cenu „Exportér roku 2010“ v České republice. Žádný další český podnik v roce 2009 nedosáhl vyššího objemu exportu než značka s okřídleným šípem. Také v kategorii „Objem exportu 1993 – 2009“ obsadila Škoda první místo. Cenu uděluje už 16

„Máme z tohoto titulu velkou radost“, zdůraznil Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland, předseda představenstva společnosti Škoda Auto a.s.. „I v těžkých časech se nám podařilo uhájit pozici největšího exportéra v České republice, kterou se budeme v budoucnu snažit dále posilovat. Zejména v západní Evropě se už koncem listopadu projevil podstatný nárůst oproti uplynulému roku, např. v Nizozemí (+92,1 procenta), Finsku (+52,6 procenta) a ve Velké Británii (+23,1 procenta). V rámci naší růstové strategie chceme celosvětový odbyt ještě podstatně zvýšit. Rozhodující roli přitom budou hrát naše aktivity v zahraničí, zejména na růstových trzích Ruska, Indii a Činy“, doplnil Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland.