Na veřejnost prosákla informace, že Škoda-Auto připravuje změnu loga. Není to porvé co by se měnilo, ale vždy to mělo nějaké hlubší pozadí, které Vám nyní stručně připomeneme.

Logo Slavia (1895 – 1905)
Jízdní kola a motocykly vznikaly v mladoboleslavské strojní dílně pod značkou Slavia. Základ loga tvoří kolo doplněné o atribut lipových listů, které mají symbolizovat slovanské národy. Připojena byla i jména zakladatelů firmy (Laurin & Klement), která se později stala hlavním motivem nového loga.

 

 

Logo L&K (1905 – 1925)
Ztvárnění loga L&K je ovlivněno secesí, uměleckým stylem počátku 20. století. Iniciály obou zakladatelů firmy jsou (pravděpodobně v návaznosti na jméno Václava Laurina neboli vavřína, lat. laurus nobilis) obklopeny vavřínem ve tvaru věnce, který byl již od starověku určen pro vítěze a slavné. Tyto vavříny možná předznamenaly úspěch firmy L&K.

Logo Škoda (1926 – 1933)
Již od roku 1926 byly automobily v Mladé Boleslavi vyráběny pod značkou Škoda. Přestože se zcela změnil název značky, u podoby nového produktového loga je patrná kontinuita s předcházející etapou. Logo Škoda má sice nový, oválný tvar, jméno značky je však stále jako dominantní prvek v jeho středu ohraničeno vavřínem.

Logo Škoda (1926 – 1990)
První logo se slavným „okřídleným šípem“ se používalo již v roce 1926. Jeho původ je zahalen tajemstvím, někdy bývá jako autor ideového námětu (stylizované hlavy indiána s čelenkou s pěti péry) uváděn komerční ředitel Škody Plzeň T. Maglič. Modro-bílé kruhové logo, které je vyplněno doprava směřujícím okřídleným šípem se stylizovanou perutí, je dodnes používáno na některých originálních dílech Škoda (např. na okenních sklech nebo na bloku motoru).

Logo Škoda (od roku 1999)
Přestože je logo Škoda hodnoceno jako jedna z nejoriginálnějších a stylově nejčistších ochranných známek průmyslových podniků na světě, jeho autor není dosud znám. Černo-zelené provedení loga, které se používá od roku 1994, dodává značce Škoda větší míru svébytnosti – černá barva symbolizuje stoletou tradici, zelená signalizuje ekologickou produkci.

Obvyklý výklad symboliky loga
Velký kruh (mezikruží) – všestrannost výroby, dokonalost produkce, zeměkoule, svět
Peruť (křídlo) – technický pokrok, rozpětí výrobního programu, odbyt výrobků ve světě
Šíp – pokrokové výrobní metody, vysoká produktivita práce
Kroužek (oko) – přesnost výroby, technická bystrost, rozhled
Černá barva – stoletá tradice
Zelená barva – ekologická produkce, ochrana životního prostředí, recyklace použitých materiálů

 

Škoda-Auto bude mít nové logo