I přes významný nárůst prodejů vozidel v prvních třech čtvrtletích tohoto roku poklesl výrazně provozní výsledek největšího českého exportéra v porovnání se stejným časovým obdobím předešlého roku. Příčinou toho jsou, vedle značně nadhodnocené české korunBěhem tří čtvrtletí roku 2008 vzrostla výroba vozidel skupiny v porovnání s předešlým rokem o 11,3 %
(499.182 vozů). Zřetelně stoupla především výroba modelových řad Škoda Fabia a Škoda Octavia. Zároveň stoupl také objem výroby modelu Škoda Superb, jehož druhá generace byla tento rok úspěšně uvedena na trh.

Dodávky zákazníkům stouply oproti srovnatelnému období loňského roku o 14,8 %, celkem na 530.924 vozidel. „V porovnání s pololetními výsledky (vzrůst o 17,9 % oproti předchozímu roku) je však již patrný pokles tempa růstu našich prodejů. Aktuální nejistota budoucího vývoje krize na finančních trzích ovlivňuje se stoupající frekvencí rozhodování našich zákazníků o koupi,“ komentuje tento vývoj Fred Kappler, člen představenstva Škoda Auto za oblast odbyt a marketing.

Značka Škoda byla úspěšná obzvláště na východoevropských trzích (98.519 vozidel; +45,8 %), kde především Rusko s 36.898 dodanými vozy na zákazníky (+89,8%) a Ukrajina s počtem 25.387 dodaných vozů zákazníkům (+62,3 %) potvrdily očekávaný trend růstu. Na čínském trhu bylo zákazníkům dodáno 44.843 vozů (začátek prodeje v červnu 2007). V Indii to bylo 13.470 vozidel (+55,3 %).

Skupina Škoda Auto přispěla k hospodářskému výsledku koncernu Volkswagen v prvních třech čtvrtletích roku 2008 provozním výsledkem ve výši 455 milionů Euro. To představuje snížení o 71 milionů Euro
(-13,4%) oproti předchozímu roku.

V lokální účetní závěrce se negativní vliv silné české koruny ještě zvýraznil. Tržby klesly na hodnotu
158,1 miliard českých korun (-2,2 % oproti předchozímu roku). Provozní výsledek se snížil na hodnotu
11,4 miliard korun (-22,8 % oproti předchozímu roku).
„Česká koruna je podstatnou překážkou, která zřetelně negativně ovlivňuje naší plánovanou expanzi,“ komentoval situaci Holger Kintscher, člen představenstva za oblast ekonomie, a dále uvádí: „Situace se dále zostřuje. Vedle známých problémů na trhu s ocelí a drahými kovy se projevuje celosvětová finanční krize spojená s globálním poklesem poptávky po automobilech. Tato situace nás staví před obrovské výzvy. Vše budeme nyní znovu přehodnocovat a přepracujeme také naše investiční programy.“