Česká obchodní inspekce dnes zveřejnila seznamu čerpacích stanic, kde byly v roce 2010 odebrány nevyhovující vzorky pohonných hmot. Zároveň přislíbila, že tento seznam bude každý měsíc aktualizován.

Česká obchodní inspekce respektuje právo veřejnosti na informace, které ji zajímají, zejména právo na informace týkající se ochrany majetku, zdraví nebo životního prostředí, ale nechce se stát iniciátorem honu na čarodějnice. Proto zveřejnění konkrétních čerpacích stanic předcházela celá řada jednání, jejichž výsledkem je přístup k seznamu čerpacích stanic, kde byly v roce 2010 odebrány nevyhovující vzorky pohonných hmot a také seznam subjektů, jimž byly za porušení jakosti pravomocně uloženy pokuty. Tento seznam bude pravidelně doplňován.

Po právní stránce orgánu dozoru nic nebrání ve zveřejnění konkrétní kontrolované osoby, jíž byla pravomocně uložena sankce, ale z morálního hlediska je pro většinu z nich zveřejnění dalším trestem. Zároveň předtavitelé ČOI dodávají “Čerpací stanice, jejichž adresy zveřejňujeme, prodávaly v době kontroly pohonné hmoty nevyhovující jakosti a za tato porušení jim byly uloženy sankce odpovídající míře, rozsahu a následkům jejich protiprávního jednání a také další opatření k nápravě. Podle data kontroly lze zjistit, kdy k porušení zákona došlo a podle výše pokuty a odchylek od normy vyvodit také to, jak závažné porušení jakosti bylo.”

K uvedeným informacím je třeba doplnit, že uložením pokuty monitorování konkrétní čerpací stanice nekončí. Následně odebírají inspektoři ČOI vzorky, které mají ve většině případů vyhovující jakost. Jsou však firmy, na jejichž čerpacích stanicích se nevyhovující parametry jakosti u odebraných vzorků opakují – právě v těch případech dosahují uložené pokuty statisícových a milionových částek.

 

V příloze naleznete seznam čerpacích stanic