ŠKODA AUTO je opět jedním z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v České republice. Ve studii ‚trendence Graduate Barometer Czech Republic’, anketě mezi studenty českých vysokých škol, zvítězila automobilka v kategoriích ‚Nejlepší kariérní web’ a ‚Nejlepší p

ŠKODA Auto

Do ankety se v letošním roce zapojilo více než 9 000 studentů posledních ročníků a absolventů ekonomických, strojírenských a IT oborů z 15 vysokých škol v České republice. „V roce 2013 jsme potvrdili svou pozici jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v České republice,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „ŠKODA AUTO se v minulých letech skvěle rozvíjela ve všech oblastech. To se odráží i v aktuálních výsledcích studie ‚trendence‘. Opakované ocenění ze strany studentů a absolventů nás velice těší,“ dodává Wojnar.

Velice dobré výsledky v rámci průzkumu mezi studenty ČR jsou dalších důkazem vysoké atraktivity společnosti ŠKODA AUTO jako zaměstnavatele. ŠKODA AUTO nabízí zaměstnancům stabilitu velké nadnárodní společnosti, možnosti dalšího vzdělávání, mj. například na odborném učilišti nebo vlastní vysoké škole. Stejně tak nabízí možnosti kariérního růstu a pracovních příležitostí v zahraničí spolu s nadprůměrným odměňováním a mnoha dalšími výhodami, včetně penzijního připojištění, příspěvku na rekreaci, grantů, půjček na bydlení, lázeňských pobytů nebo atraktivního leasingu na nová vozidla.

‚Trendence Graduate Barometer Czech Republic’

U studentů ekonomických oborů postoupila ŠKODA AUTO v anketě ‚trendence Graduate Barometer Czech Republic’ ze třetího na druhé místo, u studentů strojírenských a IT oborů potvrdila třetí místo z loňského roku. Vedle velmi dobrého výsledku v celkovém hodnocení bodovala ŠKODA AUTO i v důležitých dílčích kategoriích: Vítězství v kategorii ,Nejlepší karierní web’ je oceněním prezentace personálního marketingu značky ŠKODA na internetu. První místo v kategorii ‚Nejlepší prezentace na pracovních veletrzích’ zase oceňuje výbornou prezentaci společnosti na těchto akcích. Aktivity domácí automobilky na sociálních sítích ocenili studenti ekonomických oborů v kategorii ‚Využití sociálních médií’. Tam se ŠKODA AUTO zlepšila nejvíce: ze 13. místa na místo první.

Studii ‚trendence Graduate Barometer‘ vypracovává od roku 1999 výzkumný institut ‚trendence‘ v 27 evropských zemích. Celkem se studie ročně účastní více než 530 000 respondentů z řad studentů posledních ročníků a absolventů vysokých škol. Pro každou zemi se vypracovává specifické vyhodnocení.

ŠKODA AUTO nabízí studentům vysokých škol propracovaný systém spolupráce již v průběhu studia formou odborné praxe nebo podpory při psaní závěrečné práce. Kromě toho je domácí automobilka největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje v ČR. Během uplynulých let rozvinula spolupráci s hlavními českými technickými univerzitami formou sponzoringu, grantů nebo outsourcingu výzkumných projektů.

Pro absolventy pak ŠKODA AUTO nabízí jednoletý Trainee program nebo možnost přímého nástupu v rámci celé firmy. Trainee program funguje ve ŠKODA AUTO již od roku 1993. Jedná se o jednoletý adaptační a rozvojový program pro absolventy vysokých škol magisterského stupně studia, jehož cílem je získání talentů s odborným, případně manažerským potenciálem a jejich rozvoj a adaptace na firemní kulturu v závislosti na potřebách společnosti. Nadprůměrnou mzdu, ale i řadu dalších benefitů, získávají jak nově přijatí absolventi, tak i účastníci Trainee programu. Navíc, při velmi dobrých výkonech, mají již po třech měsících možnost získat i další osobní finanční ohodnocení. Trainee program startuje dvakrát do roka – vždy k začátku dubna a září v návaznosti na standardní termíny ukončení studia vysokoškoláků.