Jsou známy výsledky průzkumu o představách studentů o budoucím zaměstnání. ŠKODA AUTO je opět nejžádanějším zaměstnavatelem v oblasti automobilového a strojírenského průmyslu a prvenství obhájila i v hlasování studentů technických oborů v kategorii ‚Techn

Česká studentská unie

Průzkum je organizován Českou studentskou unií a letos proběhl jeho druhý ročník. Do ankety se zapojilo více než 10 tisíc studentů a jedná se tak o největší zaměstnavatelský průzkum mezi vysokoškoláky v České republice. Oceněno bylo celkem TOP 10 zaměstnavatelů z oblasti průmyslu a služeb. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo včera na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ocenění z rukou studentů převzali zástupci ŠKODA AUTO za oblast HR.

„Tohoto ocenění si velmi vážíme a jsme rádi za tak výborné umístění právě v kategorii „Technik“, která odráží názor studentů technických oborů. Získání, motivování a udržení si mladých techniků a IT specialistů je pro společnost ŠKODA AUTO klíčové,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti za oblast personalistiky.

ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje mladé talenty a spolupracuje s řadou vysokých škol v tuzemsku i v zahraničí. V České republice se jedná například o spolupráci s ČVUT v Praze na společných výzkumných a vývojových projektech. Příkladná spolupráce probíhá také s VŠB-TU Ostrava či s VUT Brno, kde každoročně zaujme společnost ŠKODA AUTO svou atraktivní nabídkou spolupráce několik tisíc absolventů. Dalším příkladem spolupráce na mezinárodní úrovni je spolupráce s čínskou univerzitou Tongji v Šanghaji.

Užší provázanost teorie a praxe je jedním z cílů, které ŠKODA AUTO svou dlouhodobou spoluprací s vysokými školami sleduje. Automobilka usiluje o zatraktivnění technického vzdělání, zvýšení nadšení dívek pro techniku a rozvoj jazykové vybavenosti techniků.

Kromě toho společnost ŠKODA AUTO sama aktivně vzdělává budoucí mladé zaměstnance. V roce 2000 dokonce založila vlastní vysokou školu, kde si vychovává specialisty pro oblast marketingu, finančního řízení, provozu a práva. Pedagogové ze ŠKODA AUTO Vysoké školy i odborníci z praxe přednášejí na řadě škol v České republice i zahraničí a podílejí se na řešení výzkumných projektů.

Společnost ŠKODA AUTO nabízí studentům vysokých škol také propracovaný systém spolupráce již v průběhu studia. Zájemci mají možnost využít nabídek odborné praxe či ve spolupráci s odborníky získat téma a podnětné rady pro svoji závěrečnou práci. Pro absolventy vysokých škol společnost ŠKODA AUTO nabízí možnost jednoletého Trainee programu nebo přímého nástupu v rámci celé firmy.

Informace o nabídce volných pracovních míst mohou zájemci získat přímo i na oficiálních kariérních webových stránkách: http://www.zivotniprilezitost.cz (v anglické verzi www.employerforlife.com) nebo také na Facebooku ŠKODA AUTO – životní příležitost.