Jednou z nejvyšších priorit při vývoji nových vozů je pro společnost Škoda Auto jejich bezpečnost. Nejedná se pouze o bezpečnost posádky, ale i ostatních účastníků silničního provozu. Velkým tématem se v poslední době stala bezpečnost chodců. Nové automob

Dr. Eckhard Scholz, člen představenstva Škoda Auto zodpovědný za technický vývoj, k tomuto tématu uvedl: “Bezpečnost našich vozů je jedním z nejdůležitějších hledisek nejen při jejich vývoji, ale i po uvedení do provozu. Naším cílem je nabídnout bezpečný, pohodlný a designově atraktivní vůz, který v duchu filosofie „Simply clever“ bude pro naše zákazníky představovat tu nejlepší volbu. Škoda Auto neustále usiluje o další zvyšování bezpečnostních standardů a zároveň průběžně informuje své zákazníky o správném způsobu využívání bezpečnostních prvků”, dodal Scholz.

Na počátku roku 2008 zahájila Škoda Auto projekt zaměřený na výzkum chování vozidel při dopravních nehodách v reálném provozu. Jedním z cílů projektu je hledání dalších možností, jak může samotné vozidlo eliminovat následky dopravní nehody a tím dále přispět k vyšší bezpečnosti posádky. Poznatky a výsledky získané z tohoto projektu jsou pak přímo využívány při vývoji současných i nově připravovaných automobilů, čímž pomáhají zlepšovat bezpečnost konstrukce a ostatních parametrů všech vozidel Škoda.

Jedním ze základních výsledků výzkumu je poznání, že přestože jsou vozy Škoda schopny uchránit posádku i při vážných nehodách, lidé často vlastními chybami snižují účinnost bezpečnostních prvků či zcela brání jejich řádné funkci. Příkladem může být nesprávně zvolený typ dětské bezpečnostní sedačky, nepoužití bezpečnostního pásu, nezajištění přepravovaných předmětů, atd.

K zajištění optimální bezpečnosti jsou ve všech vozech Škoda zabudovány prvky aktivní a pasivní bezpečnosti. Pojem aktivní bezpečnost označuje konstrukční prvky a vlastnosti vozidla, jejichž účelem je předcházet či zabraňovat dopravním nehodám. Jedná se zejména o jízdní a dynamické vlastnosti vozu, ale rovněž veškeré prvky a zařízení sloužící k jeho lepší ovladatelnosti a k vyššímu pohodlí posádky, především pak řidiče. V případě, že dopravní nehodě již nelze zabránit i přes všechny prvky aktivní bezpečnosti instalované ve voze, přicházejí ke slovu prvky pasivní bezpečnosti. Jejich úkolem je v maximální možné míře ochránit životy a zdraví účastníků dopravní nehody. Pasivní bezpečnost se v dnešní době již netýká pouze posádky vozu – zaměřuje se i na ochranu chodců, nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.

V souladu se svou strategií zvyšování informovanosti a povědomí o bezpečnosti automobilů spustila Škoda Auto na internetových stránkách www.skoda-auto.cz novou sekci nazvanou Bezpečnost. Jedná se o další logický krok v rámci strategie komunikace bezpečnosti vozů Škoda.