Česká automobilka ŠKODA dosáhla v prvních devíti měsících roku 2013 tržeb ve výši 7,4 miliard euro. Ve fázi vysokých investic dosáhl provozní výsledek společnosti ŠKODA AUTO v prvních devíti měsících hodnoty 371 milionů eur; jen v uplynulém třetím čtvrtle

ŠKODA dodala v období od ledna do září 2013 svým zákazníkům 685 000 vozů

„S osmi novými nebo zcela přepracovanými modely je rok 2013 ve znamení největší produktové ofenzívy v historii automobilky,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland. „Tím jsme modelovou paletu značky ŠKODA téměř kompletně obnovili, nebo přepracovali. Naše nabídka nebyla ještě nikdy tak rozsáhlá a atraktivní jako dnes. Proto nás velice těší mimořádně pozitivní reakce trhů,“ dodává Vahland.

Ve třetím čtvrtletí vzrostl provozní výsledek o 8,8 procent

Odbyt a tržby byly v této fázi poznamenány obtížnou tržní situací v Evropě a zároveň náběhy nových produktů a s tím spojeným nižším objemem výroby. Po úspěšných nábězích nových produktů vzrostl v září opět počet dodávek zákazníkům: 86 600 dodaných vozů představuje nárůst o 3,3 procenta ve srovnání se stejným měsícem minulého roku. Celkově počítá ŠKODA ve druhé polovině roku s vyššími prodeji než ve srovnatelném období v loňském roce. Pozitivní vývoj se ve třetím čtvrtletí 2013 promítl také do provozního výsledku společnosti ŠKODA AUTO. Provozní výsledek činil 128 milionů euro, což v porovnání se třetím čtvrtletím minulého roku představuje nárůst o 8,8 procent.

Provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl hodnoty 371 milionů euro

Tržby české automobilky dosáhly ke konci září hodnoty 7,37 miliard euro. To je o 6,4 procenta méně než ve srovnatelném období roku 2012, kdy tržby dosáhly 7,87 miliard euro. Provozní výsledek činil 371 milionů euro, o 34,6 méně než v prvních devíti měsících loňského roku, kdy bylo dosaženo provozního zisku 567 milionů euro. Investice činily 458 milionů euro. V porovnání s obdobím od ledna do září 2012 s investicemi ve výši 525 milionů je to o 12,8 procent méně. „ŠKODA v prvních třech čtvrtletích, i přes složitější rámcové podmínky a ve fázi vysokých investic, udržela provozní výsledek s výnosností 5 procent na solidní úrovni,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast financí Winfried Krause. „Díky důslednému managementu nákladů máme i do budoucna stabilní finanční základnu,“ dodává Krause.