› ŠKODA AUTO věnovala Správě Krkonošského národního parku (KRNAP) již přes 100 000 sazenic stromků
› Zaměstnanci vrchlabského závodu ŠKODA AUTO si vyzkoušeli práci v lese
› Slavnostní zakončení jarní výsadby za přítomnosti ředitele KRNAP Jana Hřebačky a ředitele závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí Ivana Slimáka
› Projekt „Za každý prodaný vůz značky ŠKODA v České republice jeden zasazený strom“ běží za aktivní účasti zaměstnanců již od roku 2007

Krkonošský národní park

ŠKODA AUTO v letošním roce podpořila Správu Krkonošského národního parku (KRNAP) při výsadbě 12 000 sazenic stromků. Zaměstnanci výrobního závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí si letos poprvé na jeden den vyzkoušeli práci v lese. Slavnostního zakončení jarní výsadby se zúčastnil ředitel KRNAPu Jan Hřebačka a ředitel vrchlabského závodu ŠKODA AUTO Ivan Slimák. Od roku 2007 bylo v České republice díky společnosti ŠKODA AUTO vysazeno již přes 550 000 nových stromků.

Jen v letošním roce věnovala automobilka KRNAPu prostředky na 12 000 sazenic s cílem podpořit nekomerční výsadbu především v místech ohrožených vodní či větrnou erozí, sesuvem půdy nebo škůdci. Od začátku společného projektu v roce 2008 bylo za podpory ŠKODA AUTO vysázeno v KRNAPu více než 100 000 nových stromků.

„Velice nás těší, že můžeme tento projekt podpořit,“ říká Ivan Slimák, ředitel závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. „Náš závod leží v blízkosti Krkonošského národního parku. Navíc patříme společně s Parkem k největším zaměstnavatelům v regionu. Doufáme, že spolupráce bude zdárně pokračovat i v dalších letech,“ dodává Ivan Slimák.

V letošním roce se do výsadby poprvé zapojili také zaměstnanci vrchlabského závodu, kteří si tak na den vyzkoušeli práci v lese. Slavnostního zakončení výsadby ve Špindlerově Mlýně se zúčastnil také ředitel KRNAPu Jan Hřebačka: „Sazenice použijeme ke zlepšení druhové skladby lesních porostů v Krkonošském národním parku,“ uvedl. „Jedle a listnaté dřeviny, které plánujeme v rámci projektu letos vysadit, jsou pro les jednoznačně přínosem. Zvyšují jeho stabilitu, vytvářejí příznivější mikroklima a zlepšují jeho odolnost vůči škůdcům lesa,“ upřesnil Hřebačka.

Od roku 2007 zvyšuje akce české automobilky “Za každý prodaný vůz značky ŠKODA v České republice jeden zasazený strom” podíl zeleně v zemi. Od spuštění projektu do konce roku 2015 bylo vysazeno přes 550 000 stromů ve více než 50 lokalitách. Od samého počátku se zaměstnanci výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO aktivně zapojují do realizace akce. Podílí se jak na vyhledávání vhodných lokalit, tak i na samotné výsadbě. Toto aktivní zapojení posiluje vztah zaměstnanců k místům, kde žijí a pracují. Pomáhají i žáci ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského. V loňském roce vysadili v Mladé Boleslavi jubilejní 500 000 stromek.

Akce podporující ochranu a péči o životní prostředí je důležitou součástí široké společenské angažovanosti (Corporate Social Responsibility – CSR) české automobilky ve své domovské zemi. Aktivity společnosti v oblasti CSR jsou zaměřeny na čtyři hlavní pilíře: dopravní bezpečnost, technické vzdělávání, podpora dětí a bezbariérová mobilita. Do oblasti společenské angažovanosti však patří i rozsáhlý ekologický management a aktivní podpora regionů, v nichž má ŠKODA AUTO své výrobní závody.