Škoda včera v Mladé Boleslavi otevřela školící centrum pro lisovnu. Je to celkem osmé školící centrum největší české automobilky. Teprve před několika týdny bylo otevřeno nové tréninkové centrum pro lakovnu.

Škoda investuje do know-how svých zaměstnanců

Česká automobilka tak dále intenzivně investuje do know-how svých zaměstnankyň a zaměstnanců. Ještě v tomto roce budou do provozu uvedena další zařízení tohoto typu v českých závodech v Mladé Boleslavi a v Kvasinách a v indickém Aurangabadu.

Nové školící centrum pro lisovnu

„Náš růstový kurs příštích let bude klást mimořádné požadavky na naše zaměstnankyně a zaměstnance v závodech,“ zdůraznil Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda pro oblast výroby a logistiky. „Abychom dosáhli svých cílů, zvýšíme v nejbližších letech výrobu ve všech našich závodech. K tomu potřebujeme špičkově kvalifikovaný personál, který bude výrobní procesy optimálně ovládat. Naše nové školící centrum pro lisovnu je důležitým předpokladem pro špičkové výkony v tomto důležitém výrobním provozu a zajistí, stejně jako tréninková zařízení v dalších oblastech, potřebné know-how veškerého personálu.“

Proškoleno více než 10.000 zaměstnanců

Česká automobilka ve svých závodech disponuje hustou sítí tréninkových center. Ve všech třech českých závodech a v indickém závodě v Aurangabadu existují takzvaná lean-centra a tréninková centra pro provozy svařovny, lakovny, výroby motorů, logistiky a montáže vozů. Do dnešního dne bylo v těchto centrech proškoleno více než 10.000 zaměstnankyň a zaměstnanců.

Pás simuluje podmínky praxe

V novém tréninkovém centru lisovny je důraz kladen zejména na zlepšení procesů kontroly karosářských dílů. Součástí programu školení je také příprava nářadí a práce s měřicími přístroji. Navíc se zaměstnankyně a zaměstnanci učí, jak díly ergonomicky správně uskladnit. Pro co nejreálnější nácvik procesů a činností slouží dopravníkový pás se skutečnými díly z lisovny, který podmínky praxe simuluje.