Česká automobilka ŠKODA v prvním čtvrtletí roku 2012 podstatně zvýšila své tržby, zisk i rentabilitu tržeb.

Dodávky zákazníkům vzrostly o 11,8 procent

Tržby společnosti ŠKODA v prvních třech měsících roku vzrostly o 8,4 procent na 2,9 miliardy eur (1. čtvrtletí 2011: 2,7 miliardy eur). Provozní výsledek vzrostl ve stejném období o 11,8 procent na 209 milionů eur (1. čtvrtletí 2011: 187 milionů eur). Nárůst tržeb a zvýšená optimalizace nákladů podstatnou měrou přispěly ke zlepšení provozního výsledku automobilky. Rentabilita tržeb společnosti vzrostla na 7,2 procent (stejné čtvrtletí uplynulého roku: 6,9 procent). Značka s 242 700 vozy dosáhla navíc nového čtvrtletního rekordu v počtu vozů dodaných zákazníkům.

Růstová strategie

„Růstový kurs společnosti ŠKODA je ziskový,“ zdůraznil předseda představenstva společnosti ŠKODA Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland. „V prvním čtvrtletí jsme prodali více vozů než v kterémkoli čtvrtletí předtím a opět se nám podařilo podstatně zlepšit naše finanční výsledky. To dokazuje finanční sílu podniku,“ dodává šéf automobilky ŠKODA. Tým společnosti ŠKODA však neusne na vavřínech, nýbrž v roce 2012 bude muset striktní nákladovou disciplínou udržovat kurz profitabilního růstu. „Ziskovost je v časech konjunkturální nejistoty nutným předpokladem pro úspěch naší Růstové strategie,“ zdůraznil Vahland.

Věcné investice vzrostly na 101 milionů eur

ŠKODA v prvním čtvrtletí výrazně zvýšila i věcné investice na aktuální výši 101 milionů eur. Člen představenstva společnosti ŠKODA za oblast financí Winfried Krause zdůraznil: „I nadále investujeme do nových produktů a kapacit. Naše výdaje jasně ukazují, že své cíle důsledně sledujeme a realizujeme pomocí konkrétních opatření. Vytvořili jsme správné podmínky a budeme v tom pokračovat. To nám umožní dosáhnout našeho cíle prodávat v roce 2018 minimálně 1,5 milionu vozů.“

Potěšující byl dle vyjádření Winfrieda Krauseho také přírůstek čisté likvidity: „I přes zvýšené investice se nám podařilo zvýšit čistou likviditu na téměř 2,1 miliardy eur.“ To vytváří potřebnou flexibilitu v konjunkturálně složitých časech, vysvětluje člen představenstva společnosti ŠKODA pro oblast financí.

Základem úspěchu společnosti v prvním čtvrtletí 2012 je atraktivní modelová paleta značky ŠKODA. V příštích letech bude značka uvádět na trh průměrně každých šest měsíců nový model.