Studie zjistila, že 99 procent automobilů má ve vzduchu karcinogenní chemikálie zpomalující hoření. Řízení motorového vozidla je jistě spojeno s určitým rizikem, ale pouhé dýchání za jízdy mezi ně obvykle nepatří. Podle nedávné studie zveřejněné Americkou chemickou společností tomu tak nemusí být. Poukazuje na specifickou chemickou látku zpomalující hoření používanou na sedadlech vozidel objevenou ve vzduchu kabin automobilů. A může zvýšit vaše riziko rakoviny, pokud ji vdechnete.

Co studie zjistila?

Dotyčná chemikálie je tris(1-chlor-isopropyl)fosfát, známý jednoduše jako TCIPP. Je to přísada zpomalující hoření běžně používaná v polyuretanové pěně, která se dnes běžně používá pro sedadla v téměř každém autě na silnici. Studie zahrnovala 155 účastníků řízení vozidel z roku 2015 nebo novějších. K určení potenciálních změn souvisejících s teplotami bylo provedeno 101 testů v zimě a 54 v létě.

Výsledky byly poměrně jednoznačné. Celých 99 procent vozidel vykazovalo stopy TCIPP ve vzduchu, což odpovídalo vzorkům pěny sedadel, ve kterých bylo aditivum přítomno. Při vysokých teplotách byla koncentrace TCIPP ve vzduchu dvakrát až pětkrát vyšší. Stručně řečeno, teplo podporuje uvolňování plynů ze sedadel, čímž se do vzduchu dostává více chemikálií.

O kolik TCIPP přesně mluvíme? Studie zjistila 0,2 až 11 600 nanogramů na gram. Jeden nanogram je miliardtina gramu, takže je to mimořádně malé množství. Ale toxikologická zpráva z roku 2023 zjistila možné karcinogenní spojení mezi TCIPP a krysami. Takže i malá expozice může být problematická.

To je částečně to, co se studie snaží zjistit. Účinky chemikálií zpomalujících hoření byly hodnoceny v různých situacích, ale výzkumníci tvrdí, že automobilová sféra je „nedostatečně prostudovaným zdrojem“. AAA říká, že průměrný americký řidič stráví každý den hodinu v autě a koncentrované prostředí může být horšími vyššími teplotami. Studie doporučuje otevřít okna, pokud parkujete venku, aby se snížila vnitřní teplota a podpořilo se lepší proudění vzduchu. Pomoci může také používání klimatizace a vyhýbání se nastavení vnitřní recirkulace.

Nakonec studie končí konstatováním, že je zapotřebí více hodnocení, aby bylo možné plně pochopit rozsah potenciálního nebezpečí souvisejícího s TCIPP v automobilech.