Jaroslav Povšík, Miloš Kovář a Martin Lustyk byli dne 9. ledna 2023 znovuzvoleni členy dozorčí rady společnosti Škoda Auto
› Voleb do dozorčí rady se zúčastnilo téměř 58 % zaměstnanců Škoda Auto
 

Škoda Auto

Ve společnosti Škoda Auto se v období od 1. prosince 2022 do 8. ledna 2023 uskutečnily volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci, kteří v souladu se zákonem o obchodních korporacích volí jednu třetinu z celkového počtu devíti členů dozorčí rady.

Výsledky voleb
Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti. Vysoká volební účast a zapojení zaměstnanců do voleb je prioritou společnosti Škoda Auto. Na základě výsledků těchto voleb byli Jaroslav Povšík (16 360 hlasů), Miloš Kovář (12 218 hlasů) a Martin Lustyk (11 185 hlasů) znovuzvoleni a k 15. lednu 2023 počíná jejich čtyřleté funkční období v dozorčí radě společnosti Škoda Auto.