Prof. Dr. Winfried Vahland (53) bude s účinností od 1. září 2010 povolán do funkce předsedy představenstva společnosti Škoda Auto. Stávající předseda představenstva společnosti Reinhard Jung (59) odchází do penze.

Prof. Dr. Martin Winterkorn, předseda představenstva koncernu Volkswagen, dnes ve Wolfsburgu prohlásil: „Reinhard Jung se úspěšně angažoval ve prospěch rozvoje tradiční značky Škoda. Za to i za jeho zásluhy v jeho dřívějších funkcích mu jménem koncernu srdečně děkuji.“ Ve Winfriedu Vahlandovi získává Škoda Auto nástupce s vynikajícími zkušenostmi s vedením podniků i značek. „Winfried Vahland má velký podíl na tom, že se Čína stala pro Volkswagen druhým domácím trhem“, zdůraznil Winterkorn.

Winfried Vahland nastoupil v roce 1990 ke značce Audi v Ingolstadtu, kde převzal controlling podnikového plánování a analýzu výsledku a odbytu. V roce 1993 převzal funkci vedoucího koncernového controllingu ve Wolfsburgu. V roce 1995 mu bylo svěřeno vedení prodeje koncernu a značky Volkswagen. Ve společnosti Volkswagen do Brasil zodpovídal v letech 1997 až 2002 jakožto viceprezident za oblasti financí a strategie. Následně byl jmenován členem představenstva společnosti Škoda Auto za oblast ekonomie, v roce 2003 navíc i místopředsedou představenstva. V červnu 2005 se Winfried Vahland ujal své současné funkce.

Reinhard Jung nastoupil do koncernu Volkswagen po ukončení studia strojírenství v roce 1974. Jako projektový inženýr pracoval v různých funkcích, poté byl jmenován vedoucím výroby v zahraničí. Po jeho působení v centrálním plánování ve Wolfsburgu a Salzgitteru převzal oblast řízení výroby značky Volkswagen. V letech 1996 až 2001 byl vedoucím závodu v Braunschweigu, následně jakožto prezident řídil společnost Volkswagen de Mexico. V roce 2004 byl Reinhard Jung jmenován členem představenstva značky Volkswagen pro výrobu a logistiku. Od října 2007 je předsedou představenstva společnosti Škoda Auto.

SkodaAuto Media Site