Již 60 obchodníků prodejní a servisní sítě Škoda, v České republice obdrželo „Ekologické osvědčení“, tak zvanou „Zelenou pečeť“. To mladoboleslavská automobilka uděluje na základě nezávislého auditu splnění předpisů pro ochranu životního prostředí. Certif

Význam dodržování šetrného přístupu prodejní a servisní sítě Škoda podtrhují data za rok 2009. Celkem bylo u obchodníků Škoda v České republice sebráno a následně využito 95 tun starých pneumatik, 195 tun autobaterií, 1355 tun motorových a převodových olejů. Starých vozidel Škoda pak bylo sebráno a zpracováno celkem 7218 tun. Škoda Auto navíc zajišťuje také sběr a recyklaci autoskel. V roce 2009 to bylo celkem 300 tun.

Koncept ochrany životního prostředí u obchodníků Škoda v České republice byl již zpracován v roce 1996. Je zaměřen na oblast odpadového hospodářství, ochrany vod, ovzduší a zdraví, na recyklaci automobilového odpadu a starých automobilů.

Stěžejními nástroji pro ochranu životního prostředí u obchodníků Škoda je poradenský servis, zavedení systému řízení ochrany životního prostředí s cílem udělit obchodníkovi za jeho šetrné chování k životnímu prostředí Ekologické osvědčení.

Platnost ekologického osvědčení je jeden rok. Po dalším přezkoušení je prodloužena o další rok a po uplynutí dvouleté zkušební doby a při splnění podmínek na další dva roky. „Doklad slouží servisu jako dobrá reklama a zákazníkovi k lepší orientaci při výběru servisu,“ zdůraznil Marko Kosovič, specialista na ekologii v servisní síti za prodejní a servisní marketing Škoda Auto.