Škoda Auto slaví jubileum 85 let od spojení se společností Škoda Plzeň, kdy získala dnešní název vozů a okřídlený šíp v logu.
Toto strategické partnerství trvalo až do roku 1945, kdy došlo ke znárodnění významných průmyslových podniků, stát potřebu spojení mladoboleslavské automobilky s plzeňskou strojírnou neuznal. V roce 1991 došlo k dalšímu strategickému spojení, s německým koncernem Volkswagen. Dnes působí největší česká automobilka Škoda Auto jako globální hráč na více než sto trzích světa.

Václav Klement hledal vhodného obchodního partnera již před první světovou válkou. Pro udržení konkurenceschopnosti, kdy ve světě docházelo k masovému rozšiřování produkce, vyvstala potřeba velké finanční investice do budov i strojního zařízení. V nelehké poválečné ekonomické situaci se spojení stalo nutným.

„Nejlepším partnerem mohla být firma, která měla kromě kapitálu jméno a trhy, která musela opustit část své produkce a hledala vhodné rozšíření sortimentu. Takový se našel v bývalé největší zbrojovce monarchie, ve Škodě Plzeň,“ přiblížil uvažování Václava Klementa vedoucí archivu Škoda Auto Lukáš Nachtmann.

20. července 1925 došlo ke spojení mladoboleslavské automobilky s Akciovou společností, dříve Škodovými závody v Plzni. Automobilové oddělení měla plzeňská Škoda už od roku 1919, převzetím továrny v Mladé Boleslavi získalo na významu. Do Mladé Boleslavi byla z Plzně částečně převedena licenční výroba velké reprezentační limuzíny Hispano-Suiza. Modernizace závodu umožnila sériovou produkci a do výroby bylo zavedeno několik nových typů.         

Samostatná firma L&K (Laurin a Klement, továrna automobilů v Mladé Boleslavi) byla koncem prosince 1925 vymazána z obchodního rejstříku. Její logo se však používalo na chladičích vozů ještě několik následujících let. Bylo přitom doplněno o okřídlený šíp. Mladoboleslavská automobilka časem získala jistou míru nezávislosti na své mateřské společnosti. Začala následně fungovat pod obchodním jménem ASAP (Akciová společnost pro automobilový průmysl).

Za druhé světové války se celý koncern Škoda spolu s Brněnskou zbrojovkou staly součástí Reichswerke Hermann Göring. Vznikla Waffenunion Škoda-Brünn. Po válce v roce 1945, 27. října, došlo ke znárodnění a rozdělení koncernu Škoda. „Přes opakované pokusy a návrhy z naší strany stát neuznal potřebu spolupráce Mladé Boleslavi a Plzně,“ doplnil Lukáš Nachtmann.