Program ŠKODA HANDY pro handicapované

› ŠKODA Handy patří dlouhodobě ke klíčovým projektům firemní strategie společenské odpovědnosti › Handicapovaní spoluobčané mohou využít lepší služby, při pořízení vozu ŠKODA se … Continued