PSA varuje před elektromobily

Francouzská skupina si uvědomuje, že velký rozmach elektromobility může přinášet i určitá rizika.