Irsko je dalším evropským státem, který chce dát navždy sbohem automobilům se spalovacími motory.

Striktní zelená změna

Tamní vláda představila svůj odvážný plán, jehož cílem je dosáhnout do roku 2050 kompletní uhlíkové neutrality. Plán má dohromady 1045 stran a obsahuje návrhy vztahující se k průmyslu, agrikultuře, výstavbě domů, odpadovému hospodářství a dalším cílovým oblastem.

Země má skutečně do dohánět, protože je v současné době z 85 % závislé na fosilních palivech. Zatímco uhlíková stopa by se měla zmenšovat, skleníkové plyny jsou v zemi na vzestupu. A právě s tímto trendem chce země také pořádně zatočit.

Do roku 2030 plánuje získávat až 70 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, dostat na silnice téměř jede milion elektromobilů, zcela zakázat nerecyklovatelné plasty a také zakázat prodej nových automobilů se spalovacími motory. Vláda se připravuje na investici do celonárodní sítě nabíjecích stanic. Současně také připravuje návrh, na základě kterého, by měla být každá nerezidentní budova s více než 10 parkovacími místy, vybavena vlastní nabíječkou elektromobilů.

Většina elektrické energie by měla být získáván z obnovitelných zdrojů, což by ale v případě Irska nemuselo být vůbec komplikované, protože země v současné době disponuje rozsáhlou sítí větrných elektráren. Další energii by měly zajišťovat také fotovoltaické elektrárny, včetně těch domácích.

V nedávné minulosti se pro podobné kroky rozhodlo několik dalších evropských států. Od roku 2030 by měl platit podobný plán například ve Švédsku, Dánsku či Nizozemku. O dekádu později plánuje stejný zákaz i Francie, Británie či Španělsko. Německo zvažuje podobný krok na rok 2050, zda se tyto plány naplní či nikoliv, ukáže čas.