Rozbité okno

Mezi nejčastější automobilové defekty patří píchlá pneumatika a prasklé čelní sklo. Naštěstí většina pojistek momentálně nabízí i připojištění čelního skla. Ovšem uhrazení kompletní výměny celého skla nemusí být vždy samozřejmostí.

K tomu, aby čelní sklo prasklo, stačí zlomek vteřiny. Jeden rychle jedoucí kamion, odlítnutý kamínek, a prasklina je na světě. Naštěstí ne každá prasklina znamená automaticky nutnost vyměnit celé sklo. Mnoho z utržených šrámů na voze lze opravit scelováním. Tento způsob opravy je aplikovatelný až na 80% vše případů rozbitého čelního skla.

K tomu scelení však může dojít pouze v momentě, kdy prasklina není v zorném poli řidiče a nesmí míst průměr větší jak 10 centimetrů. Zároveň také nesmí prasklina zasahovat do okraje celého skla. Další podmínkou je také to, že vstupní místo kamene, tzv. kráter nesmí být hlubší a větší jak 5mm. Na stáří praskliny vesměs nezáleží, ovšem čím dříve s novou prasklinou do servisu zajedete, tím lépe.

Službu scelení skel u nás nabízí například Česká Pojišťovna. Připojištění skel lze uzavřít jak k povinnému ručení, tak i k havarijnímu pojištění. Jedná se o volitelnou položku, která je však neocenitelná, a to především z důvodu četnosti těchto pojistných událostí. Celé pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Oprava autoskla

Některé pojišťovny mají navíc své speciální servisní střediska, kde vám bude celé scelení skla velmi rychle provedeno bez nutnosti vyřezávat sklo z rámu celého automobilu. Celá oprava je prováděna za pomoci odstranění vzduchu z celé praskliny a zaplnění pryskyřicí, která má stejný index lomu světla, a tak nejsou stopy po poškozená v podstatě patrné. Neobracejte se tedy nutně jen k výměně skla, a vyzkoušejte moderní technologie.