V roce 1988 došlo k významnému mezníku v historii výroby osobních automobilů Škoda. Pro majitele těchto vozů připravilo nakladatelství Grada dvě velmi prospěšné publikace.

Škoda Favorit, Forman, Pick-Up

V první části knihy jsou uvedeny konkrétní údaje o automobilech typové řady FAVORIT – popisy typů, údaje o pasivní bezpečnosti vozů, informace o identifikačním označení, homologaci atd., jednak informace všeobecného rázu, ovšem aplikované na vozy ŠKODA – například zásady používání automobilu, zásady údržby, hospodárný provoz, garážování, vybavení vozu a provozní rady.

Ve druhé části knihy autor probere jednotlivé montážní komponenty a skupiny z hlediska konstrukčního řešení, seřizování, oprav a údržby.

Opravy automobilů Škoda Favorit, Forman, Pick–up

Druhé, přepracované vydání úspěšné publikace osvědčeného autora, kde může čtenář podle podrobného popisu snadno rozpoznat příznaky různých závad a poruch, které mohou nastat během jízdy. To umožní většině řidičů uskutečnit předběžnou diagnózu poruchy a následně provést podle uvedených návodů opravu či údržbu. Informace se týkají všech vozů až do konce výroby typové řady. Publikaci autorizovala Škoda Auto a. s.

Z obsahu

Úvod
1. Projevy závad a odhalení jejich příčiny (diagnostika)
2. Pracovní postupy demontáží, montáží, seřizování, výměn dílů a drobných oprav
3. Doprovodné informace
Odborné termíny a zkratky použité v knize
Závěrem
Použité prameny
Schéma zapojení pojistkového panelu – reléové desky (do 31.7.1991)
Schéma zapojení pojistkového panelu – reléové desky (od 1. 8. 1991