Jednou z příčin větší spotřeby motorového oleje u vozů Škoda (1000MB, 1100MB, 100, 110, 105, 120) bývá i netěsnost čističe oleje.

Utěsnění čističe oleje

V původní konstrukci je těsnost čističe zajištěna těsněním pod jeho nádobou a „O“ kroužkem o průměru 14×2 pod jeho šroubem. Netěsnost způsobí zpravidla „O“ kroužek, poškozený při dotahování šroubu. Tento nedostatek jsme vyřešili náhradou tohoto kroužku silonovým, zhotoveným podle obr.2.

Úprava šroubu čističe oleje

Silonový kroužek se v provozu osvědčil. Je elastický, snese větší tlak při dotahování, je tepelně stálý do teploty +75 °C a odolný proti otěru i oleji. Kroužek lze vyrobit i z polyamidu, teflonu nebo podobné hmoty PVC. Dále upravíme šroub čističe tak, že do jeho podložky vysoustružíme zahloubení podle obr. 3, jenž zamezí „tečení“ silonového kroužku do stran. Při montáži podle obr. 1 (1 – šroub, 2 – silonový kroužek, 3 – nádoba čističe) dbáme na to, aby kroužek zapadl do zahloubení podložky a nádoba čističe správně dosedla na kruhové osazení bloku motoru.