V minulém díle jsme se seznámili s komponenty, které budeme potřebovat a nyní začneme samostatnou montáží. Stále se zabýváme instalací napájení, jenž je stejně důležité, jako pak samostatný výběr třeba reproduktorů nebo zesilovačů.

Prvním krokem bude výměna minusového kabelu, který bude nyní dostatečně dimenzován, aby se jeho průřez rovnal stávající kabelům plus nové. V našem případě jde o průřez 50mm2. Protože baterie nemá vlastní kryt, použili jsme bateriové svorky s vlastním plastovým krytem. V karoserii jsme kabel uchytili v původní pozici, akorát byla použita masivní koncovka.

Druhým krokem je výběr místa pro pojistkový blok, který by měl být co nejblíže u baterie. V našem případě jsme zvolili místo hned vedle, kde bude i vidět na displej voltmetru, kterým je náš pojistkový blok vybaven. Nyní již můžeme přejít k naměření a natažení plusového kabelu. Zde je důležité zvolit si stranu vozu, kterou povedeme napájecí kabely, protože signální musí jít po druhé straně. Většinou se vybírá ten nejkratší možný způsob vedení kabelu, u nás je to po pravé straně vozu, kde je i baterie. Při výměně plusové bateriové svorky jsme vyměnili a přívodní kabel ke startéru a napojili stávající kabely plus nový. Po řádném dotažení jsme na plusovou svorku taktéž nasadili plastový kryt.

K protažení kabelu do interiéru byla použita původní gumová průchodka od výrobce, čímž jsme se dostali do prostoru pod přístrojovou desku. Nyní přišlo na řadu sundání plastů krycích vnitřní práh a natažení kabelu až do zadní části vozidla. Kabel řádně přichytíme a zároveň doporučujeme přidat ještě jeden tenký kablík. Ten půjde od radia a bude použit k ovládání zesilovačů. Někdo namítne, že tento kablík je součástí signálních kabelů, ale ze zkušenosti doporučujeme táhnout ho samostatně s napájecími kabely, čímž minimalizujeme rušivé vlivy.

Tím máme plusový kabel přivedený do zadní časti, kde budou i zesilovače. Rozvod napájecích kabelů v zadní časti, použití distribučních bloků,ale o tom až zase někdy příště.