V minulém článku jsme Vás seznámili s výměnou centrální řídící jednotky komfortního systému, zámků dveří a s naprogramováním.1175186256Dnes Vám popíšeme výměnu spínací skřínky a nakódování imobilizeru, čímž je celé dílko hotové.

Prvním krokem je výměna  spínací skřínky. Tu vyměníme tak, že vyšroubujeme čtyři šrouby z krytu tyče volantu , kde je také schovaná spínací skřínka. Po sejmutí krytů uvidíme držák spínací skřínky. Tu vyjmeme pomocí tenké pletací jehly, nebo pevnějšího drátu.
 
Zasuneme původní kliček do spínací skřínky a otočíme do polohy, aby 2 tečky, které jsou vyznačeny na spínací skřínce byly proti drážce klíčku. Potom co nejdál do dírky strčíme jehlu, a tím se nám uvolní samotný zámek spínací skřínky a lehce jej vytáhneme. Poté, co ho máme venku odpojíme konektor s kablíkem.  Ten opětovně zasuneme do nového zámku, v kterém je zasunut klíček a ten zasuneme do spínací skřínky. Nyní vytáhneme klíček a vyzkoušíme funkčnost otevírání zámku volantu a po otočení klíčku by se měly rozsvítit kontrolky. Jestli1175186278 jsme vše udělali dobře, tak mezi kontrolkami svítí i znak AutoZámku (imobilizér), můžeme vrátit a upevnit plastové kryty hřídele volantu.
 
Nyní je již na řadě otevřít notebook, zapojit diagnostický kabel a zapnout kličky, aby se rozsvítily kontrolky. Spustíme si program VAG-COM, a v něm si otevřeme KOD 17 – PANEL PRISTROJU. Zde zadáme kód LOGIN a opíšeme pin ze štítku klíčů. Ten najdeme na štítku, kde setřeme černý povrch a objeví se  číslo. Pokud je číslo jen třímístné, do VAG-COMu připíšeme do pětimístného nuly. Například když nalezneme 999, napíšeme 00999.

1175186298Při správném zadání pinu klikneme na PRIZPUSOBENI. Kanál 21, zde je aktuální hodnota 2 (podle toho kolik máte klíčů). Nyní zadáme počet klíčů, kolik  budeme kódovat, v našem případě dva. Po odkliknutí TESTOVAT, ULOŽIT je klíč přizpůsoben. Zastrčíme druhý klíč (prodleva mezi vyjmutím prvního a zasunutím druhého je maximálně 20 secund) a kontrolka imobilizeru by měla po třech sekundách zhasnout. Oba klíče jsou tak nakódované, a my můžeme vypnout VAG-COM a vyzkoušet s oběma nastartovat.

Co závěrem dodat, ne zrovna drahou, někomu na první pohled složitou úpravou lze získat o něco více luxusu a zabezpečení našeho miláčka. Případné dotazy, nebo žádosti o montáž směřujte na PTiCU nebo Olina.

1175186317  1175186334  1175186347  1175186366

1175186398  1175186420  1175186431  1175186442

První část tohoto článku najdete zde>>>