Vysoce jemné obtokové filtry vhodné pro dodatečnou montáž do olejového mazacího systému motoru nejen osobních automobilů, ale též automobilů nákladních, autobusů, lodí a ostatních agregátů se spalovacím motorem.

Microfilter je zdokonalený tzv. "Francův filtr", známý v USA od roku 1953. Microfilter je extrémně jemný celulózový filtr schopný odstraňovat nečistoty už od velikosti 1 mikronu (běžné olejové filtry jsou přitom schopny zachytit až nečistoty v průměru 10-20krát větší). Vzdálenost třecích ploch ložisek a např. pístních kroužků od válce se přitom pohybuje právě mezi 1-10 µm. Stárnutí oleje a zvýšené opotřebení způsobuje též voda, kterou odstraňuje microfilter z oleje díky celulózovým vláknům filtru. Kvůli své vysoké jemnosti a z toho plynoucím vyšším průtokovým odporům, je používán Microfilter jako obtokový filtr zařazený v tzv. bajpásu.

Tyto filtry se dodávají specielně na každý typ vozidla v tak zvaných setech. Obsah dodávky: Těleso microfilteru, připojovací hadice, upevňovací a připojovací materiál dle typu vozidla, 3 ks filtrační patrony, poštovné, balné.

 

Před namontováním microfilteru doporučujeme provést vyčištění mazacího systému od usazenin a kalů přípravkem MOTOR-FIT.

Nyní podrobněji představíme montáž filtru. Microfilter je připevněn držákem na vhodném místě v motorovém prostoru a hadicemi se speciálními adaptéry připojen na olejový mazací okruh motoru. Montáž je velice jednoduchá a zvládne ji každý autoservis, popř. středně šikovný laik během přibližně dvou hodin.

Pohled do motorového prostoru, kde v levém dolním rohu vidíte přichycený filtr, ve speciálním držáku, který je součástí setu.

Přítok do filtru se napojí přes redukci u čidla tlaku oleje a vratná hadice s čistým olejem se napojí na vanu v místě výpustného šroubu, jak nám ukazuje obrázek.

Na místo výměny oleje se ve stejných výrobcem vozidla předepsaných intervalech, vymění jen filtrační vložka (patrona) microfilteru a doplní podle velikosti motoru 0,5-1 l oleje.

Výhody Microfilter lze shrnout do následujících bodů:

  • udržuje olej extrémně čistý,
  • prodlužuje interval výměny oleje až na 100 000 km,
  • snižuje opotřebení motoru a zvyšuje jeho životnost až o 75 %,
  • klesají provozní náklady a doba potřebná k údržbě vozidla,
  • po demontáži je možno microfilter používat dále v jiném vozidle,
  • montáž/demontáž zvládne i středně zručný laik a
  • dramaticky klesá množství spotřebovaného/upotřebeného oleje, čímž klesá zatížení životního prostředí jedovatými látkami.

Rozličné vědecké výzkumy, testování i technická praxe dokládají vysokou účinnost microfilteru (např. Öko-Test 1989 nebo Akademie der Wissenschaften /Vědecká akademie/ Vídeň 1991). Také tisíce spokojených uživatelů microfilteru poznali jeho přednosti a používají jej nezřídka již ve svém několikátém vozidle po ujetí stovek tisíc kilometrů.

Další novinkou jsou svíčky HALO

Nově vyvinuté zapalovací svíčky HALO představují zcela novou technologii, která se stává součástí šetřící provozní náklady přímo ve spalovacím procesu motoru. Jiskřiště zapalovací svíčky již není tvořeno jednou nebo více vnějšími elektrodami, ale jedinou kruhovitou elektrodou připevněnou třemi můstky k závitovému pouzdru. Zapalovací svíčka HALO zapaluje směs paliva se vzduchem výrazně rychleji a s větší intenzitou. Tyto vlastnosti přinášejí jednak zvýšení výkonu motoru popř. snížení spotřeby paliva, navíc redukují i množství nespálených uhlovodíků a kysličníku uhelnatého, jakož i kysličníků dusíku ve výfukových plynech.

Obě novinky a více informací naleznete na stránkách dovozce www.advatec.cz, kde jsou i ceny všech výrobků. Pro členy klubu je dohodnutá sleva ve výši 10%.